Nie wypalaj traw - komunikat UG i Nadleśnictwa

0

Źródło: http://stoppozaromtraw.pl


W związku z nadchodzącym okresem wiosennym i warunkami do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia Nadleśnictwo Lipusz przypomina o zakazie wypalania traw.


Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody:

art. 124:

  1. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
  2. Zakaz, o  którym  mowa  w  ust.  1,  nie  dotyczy  działań  ochrony  czynnej wynikających z:
    1. zadań  ochronnych  lub  planu  ochrony  dla  parku  narodowego  lub  rezerwatu przyrody;
    2. planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

art. 131:

Kto: [ …] wypala  łąki,  pastwiska,  nieużytki,  rowy,  pasy  przydrożne,  szlaki  kolejowe, trzcinowiska lub szuwary […] podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto należy podkreślić, że zgodnie z Ustawą o lasach, art. 30:

„W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  2. korzystania z otwartego płomienia;
  3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”

Wypalając trawy i nieużytki łamane jest prawo, a jednym sposobem na wyeliminowywanie takich zachowań jest właściwe jego egzekwowanie.

Źródło: UG Kościerzyna


Podziel się artykułem z innymi!!

Popularne artykuły

Na sprzedaż samochód - ogłoszenie LUBEKO
Pomóżmy Robertowi stanąć na nogi!
Nasza siłownia zewnętrzna już jest.
Informacja "Lubeko" Sp. z o.o.

Komentarze

Regulamin komentarzy


1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie banem.


Dodaj nowy komentarz


Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.