Sesje Rady Gminy Kościerzyna

 

Sesje Rady Gminy Kościerzyna VII kadencji lata 2014-2018

 

 

 

V Sesja 2017/04/26 zwyczajna

  • sesja_zaproszenie_26_04_17sesja_zaproszenie_26_04_17

PROTOKÓŁ NR V/2017

 

 

IV Sesja 2017/03/03 zwyczajna

  • sesja_zaproszenie_30_03_17sesja_zaproszenie_30_03_17

 

PROTOKÓŁ NR IV/2017

 

III Sesja 2017/03/03 zwyczajna

  • sesja_zaproszenie_03_03_17sesja_zaproszenie_03_03_17

 

PROTOKÓŁ NR III/2017

 

II Sesja 2017/02/24 uroczysta

  • sesja_zaproszenie_24_02_17sesja_zaproszenie_24_02_17

 

Uroczysta Sesja Rady Gminy Kościerzyna - video 

 

PROTOKÓŁ NR II/2017

 

I Sesja 2017/02/03 zwyczajna

  • sesja_zaproszenie_03_02_17sesja_zaproszenie_03_02_17

 

PROTOKÓŁ NR I/2017

 

XIV Sesja 2016/12/29 zwyczajna

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/XIV

 

PROTOKÓŁ NR XIV/2016

 

 

XIII Sesja 2016/12/09 zwyczajna

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/XIII

PROTOKÓŁ NR XIII/2016

 

 

XII Sesja 2016/12/02 nadzwyczajna

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/XII

 

PROTOKÓŁ NR XII/2016

 

XI Sesja 2016/11/25 zwyczajna

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/XI

 

PROTOKÓŁ NR XI/2016

X Sesja 2016/11/04 zwyczajna

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/X

 

PROTOKÓŁ NR X/2016

 

IX Sesja 2016/09/29 zwyczajna

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/IX

 

PROTOKÓŁ NR IX/2016

 

VIII Sesja 2016/09/07 zwyczajna

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/VIII

PROTOKÓŁ NR VIII/2016

 

VII Sesja 2016/07/19 zwyczajna

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/VII

 

PROTOKÓŁ NR VII/2016

 

VI Sesja 2016/06/24 nadzwyczajna

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/VI

W związku z tym, że i Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Kościerzyna robili wszystko co w ich mocy aby nie wprowadzić pod obrady Rady Gminy Kościerzyna uchwały dotyczącej wystąpienia Gminy Kościerzyna ze Związku Gmin Wierzyca grupa radnych zmuszona była sięgnąć po takie narzędzie, gdzie nie potrzeba brakującej nam większości do przeforsowania wniosku czyli zwołanie Sesji Nadzwyczajnej. 

Wynik głosowania był raczej przesądzony, ale chociaż pozostanie pisany ślad kto jak głosował w tej bardzo ważnej dla WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KOŚCIERZYNA sprawie. Ostatecznie głosowanie w sprawie opuszczenia związku wyglądało następująco: 

6 "ZA", 7 "PRZECIW" i 2 "WSTRZYMUJĄCE". 

A jak głosowaliśmy?

ZA - ja, Arkadiusz Maliszewski, Rafał Jażdżewski, Franciszek Niklas, Krzysztof Bławat (ostatnio wstrzymał się), Piotr Jankowski (ostatnio wstrzymał się).

PRZECIW - Bogdan Mański, Bożena Cieszyńska (wcześniej wstrzymała się), Marian Seyda, Andrzej Miszczak, Tadeusz Bober, Wojciech Burandt, Andrzej Bober

WSTRZYMALI SIĘ - Daniel Gierszewski oraz Danuta Szczepańska.

Udało mi się w końcu uzyskać jednoznaczne stanowisko Wójta w sprawie członkostwa w związku -  jest przeciwny występowaniu ze Związku Gmin Wierzyca.

Więcej w artykule: Zostajemy w Związku Gmin Wierzyca - [LINK]

PROTOKÓŁ NR VI/2016

 

V Sesja 2016/06/21 zwyczajna

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/V

Sesja przebiegła nieco inaczej, niż zakładałem. Na wniosek Wójta Rada przegłosowała zmianę porządku obrad, gdzie zdjęto uchwałę o podwyżkach diet dla Radnych. Wójt nie nazywa tego podwyżką a regulacją. Jak zwał, tak zwał ale wybrani mieli otrzymać +5%, a to obniżka raczej nie jest. 

Nie udało się również wprowadzić do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Wierzyca. Za wprowadzeniem tego punktu do porządku głosowało 6 Radnych. W związku z tym postanowiliśmy sięgnąć po ostatnie już narzędzie. Złożyliśmy wniosek o zwołanie sesji w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym potocznie zwanej nadzwyczajną tylko z jedną uchwałą - właśnie o członkostwo naszej gminy w związku. Wniosek popisało 6 Radnych: Ja, Rafał Jażdżewski, Arkadiusz Maliszewski, Franciszek Niklas oraz Piotr Jankowski i Krzysztof Bławat.

Miłym punktem sesji było wręczenie nagród sportowcom. Wśród dziewięciu  wyróżnionych i nagrodzonych  z terenu gminy trzech to mieszkańcy Łubiany:

Kozłowski Dominik, Juński Dominik, Felska Beata.

 

PROTOKÓŁ NR V/2016

 

IV Sesja 2016/05/19 zwyczajna

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/IV

Najważniejszą uchwałą była ta w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kościerzyna z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.Rada Gminy, większością głosów (10 za, 3 przeciw, 1 wstrzymujący przy 1 nieobecnym usprawiedliwionym) udzieliła Wójtowi absolutorium.

Ponadto Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę przedłużającą Zakładom Porcelany Stołowej S.A. obowiązującą stawkę za dostarczanie wody. Obecna stawka będzie obowiązywała przez kolejny rok. 

Pomimo mojemu głosowaniu "przeciw" gratuluję Wójtowi uzyskanie absolutorium za rok 2015.

Marcin Żurek

PROTOKÓŁ NR IV/2016

 

III Sesja 2016/03/31 zwyczajna

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/III

PROTOKÓŁ NR III/2016

 

II Sesja 2016/03/03 zwyczajna

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/II

PROTOKÓŁ NR II/2016

 

I Sesja 2016/01/28 zwyczajna

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://solectwolubiana.pl/images/2016/13/sesje/I

Ważnym punktem sesji była kolejna dyskusja o śmieciach. Po dyskusji Rada Gminy Kościerzyna większością głosów zdecydowała, że czas wystąpić ze Związku Gmin Wierzyca - więcej w artykule z dnia 28 stycznia 2015 [LINK]

Na tej sesji zatwierdziliśmy również protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń:

PROTOKÓŁ NR X/2015

PROTOKÓŁ NR XI/2015

Protokół z tej sesji ukaże się, po jego zatwierdzeniu przez Radę. Tak też będzie z kolejnymi. Protokoły po zatwierdzeniu będę umieszczał pod sesją, której dotyczą. Tylko tu dodatkowo te z poprzednich.

PROTOKÓŁ NR I/2016

 

Starsze protokoły z sesji tej kadencji

2014 rok

Protokoł-Nr-I-01-12-2014.pdf
Protokoł-Nr-II-09-12-2014.pdf
Protokoł-Nr-III-19-12-2014.pdf
Protokoł-Nr-IV-30-12-2014.pdf


2015 rok

Protokoł-Nr-I-13-02-2015.pdf
Protokoł-Nr-II-30-03-2015.pdf
Protokoł-Nr-III-16-04-2015.pdf
Protokoł-Nr-IV-19-05-2015.pdf

Protokoł-Nr-V-30-06-2015.pdf
Protokoł-Nr-VI-28-08-2015.pdf
Protokoł-Nr-VII-15-09-2015.pdf
Protokoł-Nr-VIII-23-10-2015.pdf

Protokoł-Nr-IX-27-11-2015.pdf
Protokoł-Nr-X-18-12-2015.pdf
Protokoł-Nr-XI-30-12-2015.pdf

 

 

Skład Rady Gminy Kościerzyna VII kadencji lata 2014-2018

 

Numer okręgu

Radni

Granice okręgu wyborczego

1

Marian Seyda

Część Sołectwa Skorzewo, ulice: Brzozowa, Jarzębinowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kościelna, Kościerska, Krótka, Leśna, Łąkowa, Na Wzgórzu, Pogodna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Spacerowa, Sportowa, Starowiejska, Wodna, Zdrojewskiego, Źródlana, nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi do nr 140 włącznie

2

Andrzej Bober

Część Sołectwa Skorzewo, ulice: Cicha, Długa, Kolejarzy, Kwiatowa, Lipowa, Ogrodowa, Peplińskiego, Polna, Rekowska, Wąska, nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi od nr 141

3

Wojciech Burandt

Sołectwo Kościerzyna Wybudowanie, Sołectwo Nowa Wieś Kościerska

4

Marcin Żurek

Część Sołectwa Łubiana, ulice: Kościerska, Krótka, Osiedlowa, Rzemieślnicza, Zakładowa

5

Rafał Jażdżewski

Część Sołectwa Łubiana, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Długa, Jesienna, Jeziorna, Jodłowa, Kamienna, Kasztanowa, Kaszubska, Kolejowa, Kościelna, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Makowa, Miodowa, Ogrodowa, Pogodna, Polna, Rolnicza, Różana, Sadowa, Słoneczna, Spacerowa, Szkolna, Świerkowa, Wiosenna, Wodna, Zacisze, Zielona, Źródlana, nieruchomości oznaczone numerami porządkowymi (bez nazw ulic)

6

Bożena Cieszyńska

Sołectwo Kaliska Kościerskie, Sołectwo Kłobuczyno

7

Andrzej Miszczak

Sołectwo Dobrogoszcz, Sołectwo Kościerska Huta, Sołectwo Puc, Sołectwo Zielenin

8

Krzysztof Bławat

Sołectwo Czarlina, Sołectwo Loryniec, Sołectwo Wąglikowice, Sołectwo Wdzydze

9

Franciszek Niklas

Sołectwo Mały Klincz, Sołectwo Nowy Klincz

10

Piotr Jankowski

Część Sołectwa Wielki Klincz, ulice: 2 Pułku Szwoleżerów, 8 Marca, Derdowskiego, Gen. Józefa Hallera, Gościeradz, Gościeradzka, Kardynała Karola Wojtyły, Klasztorna, Ogrodowa, Sędzickiego, Szkolna, Witosa, Wybickiego

11

Arkadiusz Maliszewski

Część Sołectwa Wielki Klincz, ulice: Aleksandra Majkowskiego, Graniczny Młyn, Kaszubska, Kolejowa, Kościerska, Ks. Antoniego Peplińskiego, Osiedle 2000, Polna, Rogali, Rzemieślnicza, Słoneczna, Teodory i Izydora Gulgowskich, Wybudowanie

12

Daniel Gierszewski

Sołectwo Grzybowo, Sołectwo Juszki, Sołectwo Rotembark, Sołectwo Sycowa Huta, Sołectwo Szarlota

13

Tadeusz Bober

Sołectwo Mały Podleś, Sołectwo Nowy Podleś, Sołectwo Wielki Podleś, Sołectwo Sarnowy, Sołectwo Stawiska, Sołectwo Szenajda

14

Bogdan Mański

Sołectwo Częstkowo, Sołectwo Gostomie, Sołectwo Korne, Sołectwo Wieprznica

15

Danuta Szczepańska

Sołectwo Dębogóry, Sołectwo Niedamowo, Sołectwo Nowa Kiszewa, Sołectwo Małe Stawiska