Administrator

Administrator

wtorek, 04 kwiecień 2017 06:27

Piłkarze w szkole

W piątek 31 marca naszą szkołę odwiedzili piłkarze Arki Gdynia.

środa, 15 marzec 2017 19:42

Nabór do MDP

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubianie ogłasza nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

środa, 15 marzec 2017 19:14

Zebranie Wiejskie - zapis audio

Szanowni Mieszkańcy. Poniżej prezentuję zapis audio z Zebrania Wiejskiego z dnia 12 marca 2017 roku.

czwartek, 23 luty 2017 21:17

SMS-Info

Szanowni Mieszkańcy.

Dziś oddaję do użytku kolejne udogodnienie. Wiejski system powiadamiania "Łubiana SMS-info"

Jest to jeden z kolejnych pomysłów, które planowałem zrealizować obejmując urząd Sołtysa. Początkowo szukałem darmowej aplikacji na smartfony, ale niestety darmowe są tylko dla odbiorców wiadomości. Nie dla nadawcy czyli nie dla mnie. Podstawowym i najważniejszym kanałem informacyjnym była i jest strona sołectwa www.solectwolubiana.pl oraz profil na FACEBOOK-u. Serwis SMS będzie tylko tego dopełnieniem. Wysyłane będę tylko najważniejsze i najistotniejsze informacje i to w dodatku w skróconej formie Wiejski System Powiadamiania "Łubiana SMS-info" nie ma na celu zastąpić strony internetowej www.solectwolubiana.pl a jedynie ją wspierać. Dopełnieniem wysłanego powiadomienia SMS i tak będzie artykuł na stronie internetowej.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem powiadomień SMS o terminach płatności, imprezach, zebraniach czy np. o zagrożeniach mogą zarejestrować się w systemie poprzez wysłanie jednego SMS-a. Korzystanie z SERWISU jest całkowicie bezpłatne. Jedyny ewentualny koszt to wysłanie SMS w celu rejestracji, rezygnacji lub zmiany. Wszystko zostało szczegółowo opisane w poniższym regulaminie.

Pomysł taki podsuwałem Wójtowi z radnymi niejednokrotnie, gdzie na jednej z ostatnich sesji, podczas dyskusji o związku śmieciowym dało się odczuć, że niebawem taki system się pojawi. Niedawno Wójt wprowadził system powiadamiania BLISKO. Cieszę się, że to już kolejny mój pomysł poparty przez radnych, który został wprowadzony w życie, podobnie jak zakup gminnej równiarki. Ja nie potrzebuję pochwał, ale nie lubię jak ktoś się podpisuje pod cudzymi pomysłami. To tak na marginesie.

Dla gminy koszt jego utrzymania zakupionego systemu BLISKO jest praktycznie niezauważalny, w przeciwieństwie do mojego budżetu, dlatego postanowiłem wprowadzić powyższe i myślę, że na dzień dzisiejszy na tym pozostanę. 

Zapraszam zainteresowanych do korzystania z nowego systemu i przesyłania swoich uwag oraz sugestii a ja w międzyczasie szykuję kolejną nowość na naszą stronę.

Marcin Żurek

Regulamin Wiejskiego Systemu Powiadamiania „Łubiana SMS-info”

 

§ 1 Definicje

 1. ADMINISTRATOR – administrator SYSTEMU, autor komunikatów w systemie powiadamiana - Sołtys Wsi Łubiana Marcin Żurek

 2. UŻYTKOWNIK - każda osoba posiadająca aktywną usługę telekomunikacyjną w standardzie GSM, u dowolnego operatora telefonii komórkowej działającego na terytorium Polski, która prawidłowo zarejestruje swój numer telefonu do SYSTEMU. Zarejestrowanie się do SYSTEMU jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez ADMINISTRATORA

 3. SYSTEM - „Wiejski System Powiadamiania – „Łubiana SMS-info”.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z SYSTEMU przez UŻYTKOWNIKA.

 2. Rejestracja w SYSTEMIE oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. SYSTEM jest niekomercyjnym, wspierającym portal www.solectwolubiana.pl kanałem powiadamiania UŻYTKOWNIKA.

 4. SYSTEM w żadnym momencie nie zastępuje obowiązującego prawa. Otrzymanie powiadomienia SMS od ADMINISTRATORA lub też brak takiego powiadomienia nie zwalnia  UŻYTKOWNIKA z przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. (Np. brak informacji o zbliżającym się terminie wnoszenia opłaty za śmieci nie zwalnia z obowiązku jej wnoszenia)

 5. Korzystanie z SYSTEMU jest dobrowolne.

 6. Korzystanie z SYSTEMU jest całkowicie bezpłatne.

   

§ 3 Zasady korzystania z SYSTEMU

 1. Informacje w postaci bezpłatnych wiadomości SMS mogą otrzymywać wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w SYSTEMIE.

 2. Prawidłowa rejestracja w SYSTEMIE polega na wysłaniu przez UŻYTKOWNIKA wiadomości SMS o treści START  do ADMINISRATORA na numer 793 214 939, UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany o zarejestrowaniu jego numeru w SYSTEMIE niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

 1. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania powiadomień SMS dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z SYSTEMU poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści STOP do ADMINISTRATORA na numer 793 214 939 z własnego, zarejestrowanego wcześniej w SYSTEMIE numeru telefonu. UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany o wyrejestrowaniu jego numeru z SYSTEMU niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin.

 2. W żadnym wypadku nie podajemy żadnych swoich danych. W SYSTEMIE zapisany będzie tylko numer telefonu nie przypisany do żadnej osoby a jedynie do wybranej (wybranych) kategorii.

 3. UŻYTKOWNIK ponosi jedynie koszt rejestracji lub rezygnacji - koszt wiadomości SMS wysłanej na wskazany numer, który zgodny jest ze stawką taryfową operatora w sieci którego działa telefon UŻYTKOWNIKA.

 4. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z SYSTEMU przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego UŻYTKOWNIKA, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w SYSTEMIE przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego UŻYTKOWNIKA

 5. Numer telefonu UŻYTKOWNIKA, który w okresie jednego miesiąca kalendarzowego nie odbierze 3 wysłanych przez ADMINISTRATORA wiadomości, będzie w sposób automatyczny usuwany z bazy systemu.

§ 4 Treści komunikatów SMS

 1. ADMINISTRATOR zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich UŻYTKOWNIKÓW, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących Sołectwa Łubiana lub Gminy Kościerzyna.

 2. ADMINISTRATOR nie będzie wysyłał żadnych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

 3. ADMINISTRATOR będzie przesyłał UŻYTKOWNIKOWI wyselekcjonowane przez siebie treści publikowanie na stronie internetowej www.solectwolubiana.pl

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z SYSTEMU możliwe jest za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

 2. ADMINISTRATOR dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania SYSTEMU.

 3. ADMINISTRATOR zastrzega sobie możliwość zaprzestania funkcjonowania SYSTEMU bez wcześniejszego informowania UŻYTKOWNIKÓW za pomocą wiadomości SMS. Informacja o ewentualnym zaprzestaniu funkcjonowania SYSTEMU zostanie zamieszczona na stronie www.solectwolubiana.pl a wszystkie numery UŻYTKOWNIKÓW zostaną usunięte z SYSTEMU.

 4. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za:

  - korzystanie z SYSTEMU przez osoby nieuprawnione przez UŻYTKOWNIKA do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,

  - problemy w działaniu SYSTEMU, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których ADMINISTRATOR przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

  - przerwy w działaniu SYSTEMU zaistniałe z przyczyn technicznych leżących po stronie operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od ADMINISTRATORA.

 5. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia UŻYTKOWNIKA.

 6. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na stronie  http://solectwolubiana.pl/

 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje ADMINISTRATOR.

 

 

Regulamin obowiązujący od dnia 19 lutego 2017 roku ze zmianą od dnia 19 sierpnia 2017 roku polegającą jedynie na likwidacji kategorii.

poniedziałek, 20 luty 2017 07:26

Zespół Kształcenia w Łubianie

Zespół Kształcenia w Łubianie

ul. Szkolna 1, 83-407 Łubiana

tel./fax 58 687-43-06 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole "BIEDRONECZKI"

Szkoła Podstawowa im. Adam Mickiewicza

Publiczne Gimnazjum im. Adam Mickiewicza

e-dziennik (nowy)

www.uonetplus.vulcan.net.pl/gminakoscierzyna

Historia szkoły

 • 0101
 • 0202
 • 0303
 • 0404
 • 0505
 • 0606
 • 0707
 • 0808
 • 0909
 • 1010
 • 1111
 • 1212
 • 1313
 • 1414
 • 1515
 • 1616
 • 1717
 • 1818
 • 1919
 • 2020
 • 2121
 • 2222
 • 2323
 • 2424
 • 2525

Strona Internetowa Szkoły

Więcej informacji na stronie szkoły - kliknij w zdjęcie na górze, aby przejść

niedziela, 19 luty 2017 14:53

Nasz Herb

"Herb" Łubiany

Jak czytać "Herb"

Na tarczy widnieją dwa symbole: filiżanka ze spodkiem i taczka z książkami. Pierwszy z nich został umieszczony w górnej jego części na niebieskim tle, zaś drugi w dolnej na złotym tle. 

Filiżanka ze spodkiem jest symbolem, który kojarzy się z wytworami łubiańskiej fabryki porcelany „Lubiana”. Biała – można więc na niej, w swoim widzeniu świata, pomalować różne wzory, tak jak to się robi na wytworach naszej fabryki. Ten kolor daje poniekąd możliwość odwzorowywania na niej swojego „ja”, bo dzięki powstaniu fabryki zjechało się do tej kaszubskiej wsi wiele ludzi z całej Polski. Jesteśmy więc wsią wielokulturową.

Taczka z książkami (kasz. kara) to rekwizyt, znaczący rekwizyt, bohatera arcydzieła kaszubskiej literatury Żëcô i przigòdów Remùsa / Życia i przygód Remusa Aleksandra Majkowskiego. Sam autor, jeden z najbardziej uznanych pisarzy kaszubsko-pomorskich wiele czasu spędził u swojej rodziny w Łubianie. Tu też, na Lipińskich Pustkach, rozgrywa się akcja I części jego powieści, przetłumaczonej na język polski, francuski, niemiecki, angielski. Stąd wyruszał Remus, niezwykle ciekawy człowiek, na swoją wędrówkę po Kaszubach. Na karze (karadajce, wòzydle na jednym kòle) rozwoził książki. Jan Drzeżdżon pisał:„Taczka Remusowa jest symbolem wiary w potęgę oświaty”.

Te wymowne znaki zostały umieszczone na barwach oddających koloryt tej ziemi. Filiżanka na niebieskim jak niebo i woda w rzekach, jeziorach naszej wsi, naszej małej ojczyzny. Taczka na złotym jak piaski, które też mają dla nas wartość.

Zachęcam do przeczytania Życia i przygód Remusa Aleksandra Majkowskiego, zaś o inspiracjach powieścią i jego autorze dowiemy się więcej z Małej Odysei Edmunda Szczesiaka oraz monografii biograficznej o Aleksandrze Majkowskim pod red. Józefa Borzyszkowskiego.

Popijając kawę z filiżanki zdobionej „własnymi wzorami”, słuchajmy i spisujmy historię swojej wsi, a opowieści zawieźmy dzisiejszymi karami: samochodami, internetem… wszędzie tam, gdzie dociera łubiańska porcelana, by w tych krajach, parafrazując starą piosenkę, śpiewano: Łubiana da się lubić!/Łubianô dô sã lubic!

Felicja Baska-Borzyszkowska

Historia powstania "Herbu"

Wraz z powstaniem strony pracowaliśmy z Kamilem nad jej logiem - znaczkiem firmowym - i hasłem. W początkowej fazie był to biały napis solectwolubiana.pl na szarym tle. Nie było to jednak coś, co wpadnie w oko. Kamil przygotował baner, który przedstawiał fabrykę, szkołę, kościół i znak drogowy Łubiana. Nie było to brzydkie, ale powielało niżej zamieszczone przewijane slajdy. Pomyślałem, zróbmy herb Łubiany. Od tego się zaczęło. Co zamieścić w herbie. Pierwszy i najważniejszy element to porcelana. Kolejnym miało być coś, od czego pochodzi nazwa naszej miejscowości czyli łub. Łub to kora drzewa, głównie lipy. Tylko jak to narysować, jak przedstawić, żeby było czytelne. Miał być gryf i Remus. Podzieliliśmy tarczę na 4 części i "kombinowaliśmy" co i gdzie ustawić.... a potem było już z górki. "Ewolucję" naszego herbu najlepiej przedstawią poniższe obrazki:

 • herb 01herb 01

 

 • herb 02herb 02
 • herb 03herb 03
 • herb 04herb 04
 • herb 05herb 05
 • herb 06herb 06
 • herb 07herb 07

 

 • herb 08herb 08
 • herb 09herb 09
 • herb 10herb 10
 • herb 11herb 11
 • herb 12herb 12
 • herb 13herb 13
 • herb 14herb 14
 • herb 15herb 15
 • herb 16herb 16
 • herb 17herb 17
 • herb 18herb 18
 • herb 19herb 19
 • herb 20herb 20
 • herb 21herb 21
 • herb 22herb 22
 • herb 23herb 23
 • herb 24herb 24
 • herb 25herb 25

 

 • herb zebr 1herb zebr 1
 • herb zebr 2herb zebr 2
 • herb zebr 3herb zebr 3
 • herb zebr 4herb zebr 4

 

 • herb glos1herb glos1
 • herb glos2herb glos2
 • herb glos3herb glos3
 • herb glos4herb glos4

 

Grafika

Piotr Kąkol

Limko Sp. z o.o.

piątek, 27 styczeń 2017 21:43

Historia

HISTORIA ŁUBIANY

Rozszyfrowując nazwę naszej wsi spotykamy także nieco inne wyjaśnienie wywodzące nazwę Łubiany od łubna - dawnej nazwy kory drzewnej, której także używano do wyplatania koszyków. Po raz pierwszy wzmiankę o Łubianie odnajdujemy w XII wieku. W dokumencie z 1198 roku wymienia się złożoną z wielu wsi, Ziemię Pirsna do której należała także nasza wieś. Ziemia ta należała do parafii w Pierszczewie. Łubiana jako miejscowość wymieniona jest w dokumencie z 1284 roku, kiedy to książę pomorski Mściwuj II objął te ziemie w posiadanie po księciu Samborze. Dokument wymienia 22 wsie, na pierwszym miejscu Kościerzynę, a dalej między innymi Łubianę. To właśnie w tym dokumencie daruje on córce Sambora, a swojej stryjecznej siostrze, Gertrudzie, Ziemię Pirsna, w skład której wchodzi wieś, rozszyfrowana jako Łubiana. Dokument wystawiony w Słupsku stanowi pierwszą wzmiankę źródłową o naszej miejscowości. Łubiana stanowiła południową część Krainy Pirsna. Ówczesna ludność naszej wsi utrzymywała się głównie z hodowli, rolnictwa, stosując dwu-, a potem trójpolówkę, rybołówstwa. Oddawała dziesięcinę i inne świadczenia. Podstawą pożywienia były potrawy z kaszy i mąki. Ziemia Pirsna, a wraz z nią i Łubiana zostają w 1312 roku prawdopodobnie wymuszone przez Krzyżaków za 300 grzywien srebra od księżniczki Gertrudy. Rok 1466 kończył wojnę trzynastoletnią Polski z Zakonem. Pomorze Gdańskie wróciło do Polski, a wraz z nim i Łubiana, będąca ziemią królewską, należąca od tegoż roku do starostwa Kościerzyna. Łubiana ucierpiała w XVII wieku od „potopu szwedzkiego". Po „potopie" z sześciu mieszkających tutaj gburów zostało trzech. Lustracja z 1765 roku wymienia w Łubianie 10 posiadłości, w tym starszego mieszkańca i karczmarza. We wsi nie było folwarku. Starszy mieszkaniec był zapewne sołtysem, lub też znaczącym pomocnikiem sołtysa. W 1772 roku Lubiana dostaje się pod zabór pruski. W 1820 roku Łubiana, będąca wsią królewską posiadającą 15 domów, liczyła 70 mieszkańców. Wszyscy byli katolikami. Mieszkańcy wsi coraz częściej jedzą ziemniaki, które przestają być rośliną ogrodową, a stają się rośliną uprawną, rozwiązując w znacznym stopniu kwestie wyżywieniowe, ponadto podstawę diety stanowią kapusta, groch i kasza. Słabe ziemie obsiewa się głównie żytem, które na mąkę mieszkańcy Łubiany mielą we młynie w pobliskiej miejscowości Korne, a na pastwiskach wypasa się owce i krowy. Hoduje się drób. Przełom wieku to czas, kiedy położono bruk na drodze biegnącej przez wieś oraz na drodze biegnącej w kierunku rzeki Wdy. Prace odbywały się w ramach szarwarku. 1 grudnia 1900 roku oddano do użytku odcinek kolei biegnący z Kościerzyny do Lipusza przez Łubianę. Przed drugą wojną światową, do 1938 roku, Łubiana liczyła 18 zabudowań gospodarczych we wsi i 10 na wybudowaniu. Osiem z nich kryte było strzechą. We wsi przed wojną znajdował się jeden sklep. Mieścił się u państwa Basków, a nieco później u państwa Brezów. Okres międzywojenny, 1920 - 1939, to czas działań stowarzyszeń. W Łubianie działały Sodalicja i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. Siedzibą jej działalności był dom państwa Felskowskich. Sodalicję prowadziła pani Helena Felskowska, młodzież męską jej brat Alfons, a żeńską siostra Marta. Okres II wojny światowej - to okres okupacji hitlerowskiej. Nazwę wsi przemianowano na Lubianen, a pod koniec wojny na Kiseldorf. Podczas wojny obowiązywały kartki żywnościowe, inne dla ludności polskiej, inne (lepsze) dla ludności niemieckiej. Stopniowo kartki obejmowały także środki czystości i odzież. 26 maja 1944 roku miała miejsce bitwa pod Lubianą, którą z przeważającymi siłami niemieckimi stoczyli partyzanci i sprzymierzeńcy „Gryfa Pomorskiego". Wyzwolenie nadeszło 8 marca 1945 roku. Czas powojenny, to czas rozwoju wsi. Powstają nowe domy, w 1957 roku przeprowadzono elektryfikację. Wybudowano duży zakład porcelany, bloki mieszkalne, kościół, nową szkołę i sklepy.

źródło -zasoby internetu

piątek, 27 styczeń 2017 21:42

Zdrowie

w trakcie aktualizacji

 

 

 

PRZYCHODNIA W BUDYNKU ZPS LUBIANA S.A.

UL. Zakładowa 1

 

NZOZ MediCenter

tel. 58 680 36 73

 

PRZYCHODNIA CZYNNA

poniedziałek    8.00 - 15.00

wtorek              8.00 - 15.00

środa                8.00 - 15.00

czwartek           8.00 - 15.00

piątek                8.00 - 15.00

Pielęgniarka Pani Anna Wajer

LEKARZ RODZINNY

poniedziałek    9.00 - 15.00 dr. Andrzejewski Grzegorz

wtorek              9.00 - 15.00 dr. Andrzejewski Grzegorz

środa                9.00 - 15.00 dr. Andrzejewski Grzegorz

czwartek           9.00 - 15.00 dr. Lemańczyk Agnieszka

piątek                9.00 - 15.00 dr. Andrzejewski Grzegorz

 

PEDIATRA

???

 

GINEKOLOG

???

 

GABINET ZABIEGOWY

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych:

Od poniedziałku do piątku  8.00 - 10.00

 

EKG: ???

 

FIZYKOTERAPIA

jest - brak szczegółów

 

MEDYCYNA PRACY

jest - brak szczegółów

 

 

STOMATOLOG

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

ADAM MURZICZ

LEKARZ STOMATOLOGII OGÓLNEJ

tel. 680-36-74

 

poniedziałek      9.00 - 19.00

wtorek                8.00 - 13.00

czwartek            9.00 - 19.00

piątek                 8.00 - 13.00

 

APTEKA

APTEKA "POD AKACJAMI" WETCHACZ M.

tel. 691-763-898

 

poniedziałek     11.00 - 17.00

wtorek                 9.00 - 17.00

środa                   9.00 - 15.00

czwartek             9.00 - 17.00

piątek                  9.00 - 16.00

 

PRZYCHODNIA W BUDYNKU DAWNEJ KWIACIARNI

ul. Osiedlowa 2B

58 687 44 77

 

NZOZ "PRZYCHODNIA" SP. Z O. O. 

 

 

 

PRZYCHODNIA CZYNNA

 

poniedziałek    7.30 - 17.30

wtorek              7.30 - 17.30

środa                7.30 - 15.00

czwartek           7.30 - 15.00

piątek                7.30 - 15.00

LEKARZ RODZINNY

poniedziałek    13.00 - 17.30 lek.med. Wiesława Bławat

wtorek              13.00 - 17.30 lek.med. Wiesława Bławat

środa                 8.00 - 15.00  lek.med. Wiesława Bławat

czwartek            8.00 - 10.00 lek.med.

                    11.30 - 14.00 lek.med. Wiesława Bławat

piątek                8.00 - 12.30 lek.med Wiesława Bławat

 

PEDIATRA

wtorek                 15.00 - 17.30 Emilia Kołodziejczyk

czwartek              15.00 - 17.30 Emilia Kołodziejczyk

 

GABINET ZABIEGOWY

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych:

wtorek             7.30 - 9.00

czwartek          7.30 - 9.00

 

Usługi Radiestezyjne Henryk Barnaś

Łubiana ul. Kościelna 11, TEL (58) 6870950

poniedziałek  8.00 - 13.00

wtorek            8.00 - 13.00

czwartek        14.00 - 17.00

piątek             14.00 - 17.00

 

Do poprawienia:

 

W dni świąteczne, soboty, niedziele całodobowo, oraz w dni robocze w godzinach od 18.00-8.00 opiekę nad chorymi sprawuje:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia"
 

Telefon 58 680-24-84

83-400 Kościerzyna, 

ul. M. Skłodowskiej Curie 7

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA

Tu znajdziesz wszelkie informacje.

Strona 2 z 13