Rafał Jażdżewski - Kandydat na Wójta Gminy Kościerzyna

38

Źródło: Własne


(Laureat 1. miejsca wśród Radnych Gminy Kościerzyna w Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego)

Mam 47 lat, jestem żonaty i jestem dumnym ojcem trójki dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe administracyjne i 20 lat doświadczenia w administracji publicznej.  Jestem bezpartyjny i startuję w wyborach z poparciem Komitetu Wyborczego Wyborców CZAS NA ZMIANY na stanowisko Wójta Gminy Kościerzyna.


Stawiając krzyżyk przy moim nazwisku dajecie Państwo możliwość zmiany kierunków działania gminy, aby każdy mieszkaniec był dumny, że tu mieszka. W bogatej i dobrze rozwiniętej gminie łatwiej będzie zaspokoić potrzeby mieszkańców.

Stworzenie Marki Gminy Kościerzyna to mój główny cel, który zrealizuję poprzez:

ROZWÓJ TURYSTYKI
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy poprzez:

 • stworzenie kompleksowej oferty turystycznej i inwestycyjnej,
 • inwestycje w atrakcje turystyczne takie jak: Muzeum Lotnictwa w Gostomiu, akwarium botaniczne i roślinne we Wdzydzach, hala sportowo-widowiskowa w Łubianie,
 • reklama Gminy w ogólnopolskich środkach masowego przekazu,
 • budowa obiektów turystycznych takich jak kąpieliska, obiekty sportowe, edukacyjno-rekreacyjne, w tym skateparki;

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY

 • stworzenie programu asfaltowej drogi do każdej wioski: planujemy wybudowanie około 50 km dróg asfaltowych łączące miejscowości,
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnych,
 • stworzymy program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • rozbudowa sieci gazowych - zgazyfikowanie większej liczby miejscowości gminnych;

PROGRAM PRZYJAZNEJ ADMINISTRACJI

 • dowartościowanie tylko ambitnych i aktywnych pracowników urzędu ,którzy rozumieją, że praca w urzędzie jest służbą dla społeczeństwa ,
 • wszelka pomoc prawna dla każdego mieszkańca, interpretacja przepisów prawa w każdej możliwej sytuacji na korzyść petenta,
 • nowocześniejsze zarządzanie urzędem;

ROLNICTWO NASZYM DOBREM

 • pomoc rolnikom w sytuacjach kryzysowych, oraz w kontaktach z innymi instytucjami, 
 • rozważamy możliwość powołania spółki wodnej, oraz grupy producenckiej,
 • promocja i reklama kaszubskich produktów regionalnych, wybudowanie sklepu z produktami regionalnymi,
 • będziemy zabiegali o zmianę systemu szacowania szkód w uprawach rolnych;

GMINA LIDEREM

 • podniesienie rangi gminy w relacjach z innymi instytucjami, wzór dla innych samorządów;

USPRAWNIENIE TWORZENIA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 • zmiana systemu tworzenia miejscowych planów;

ROZWÓJ GOSPODARCZY GMINY

 • pełne wsparcie każdego przedsiębiorcy planującego zainwestowanie,
 • pomoc prawno-proceduralna, pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych,
 • zagospodarowanie odłogowanych gruntów gminnych, Korne, Gostomie, Wdzydze itd.;

WSPIERANIE LOKALNYCH INICJATYW

 • zwiększenie środków finansowych do rozdysponowania dla stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych;

SILNE SOŁECTWO

 • stworzenie systemu wspierającego inicjatywy sołeckie,
 • podniesienie rangi sołectw poprzez: podwyższenie budżetów sołeckich, a tym samym zwiększenie aktywności sołtysów w życiu sołectwa;

EDUKACJA

 • poszerzenie oferty nauki językowej,
 • zwiększenie możliwości dokształcania w naukę przedmiotów ścisłych, 
 • zwiększenie nakładów na organizację zajęć pozalekcyjnych w tym sportowych,
 • wzrost liczby godzin w zakresie nauki pływania dla dzieci i młodzieży,
 • premiowanie nauczycieli, których uczniowie osiągających dobre wyniki w nauce i dobrze przygotowują do szkół średnich;

BUDOWNICTWO MIESZKALNE

 • budowa nowych bloków dla młodych małżeństw,
 • budowa mieszkań socjalnych,

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

 • przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań i doświetlenie, 
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych przy ruchliwych drogach,
 • budowa systemu monitoringu miejscowości, 
 • wspieranie Ochotniczej Straży Pożarnej, rozbudowa remiz strażackich, doposażenie w niezbędny sprzęt, wspieranie ogólnokrajowego systemu ratownictwa;

PROGRAM SENIOR

 • tworzenie Dziennych Domów Seniora, współorganizowanie czasu wolnego seniorom.

Przedstawiłem główne założenia mojego programu. Jest to trudny i kosztowny program, ale z pewnością do zrealizowania. Daję Państwu gwarancję, że posiadam zaplecze osobowe z doświadczeniem i z wieloma pomysłami na rozwój regionu. Osoby te są gotowe zrealizować trudne zadania. Mam też pomysły na dodatkowe źródła dochodów dla Gminy - np. uszczelnienie systemu podatkowego, dochody z reklam, program zachęcający do zameldowania się w naszej gminie i tu płacenia podatków, pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Rafał Jażdżewski


Podziel się artykułem z innymi!!

Popularne artykuły

Łubiana wybrała przy rekordowej frekwencji
Wybory 2019 - ankieta
Pomóżmy Robertowi stanąć na nogi!
Wybory 2019 - lista kandydatów

Komentarze

11.10.2018, 11:17 Marcin Żurek
17
Ja kandyduję do rady to to też śmiech? Każdy kto kandyduje jest śmieszny? A może tylko wybrani są śmieszni? Czy pozostali kandydaci na wójta to też śmiech? Każdy ma prawo kandydować a my pójdźmy na wybory 🗳 bo śmieszna to jest frekwencja przy urnach.

11.10.2018, 09:58 xxl 37.47.***.***
-14
smiech na sali szkoda gadac

02.10.2018, 16:48 Zdzisław 176.221.***.***
-23
Chłopie zejdź na ziemię i zastanów się co robić, a nie jak dotychczas nic nie zrobiłeś.

01.10.2018, 18:40 Wyborca 66.249.***.***
22
Powodzenia. Całą rodziną głosujemy na Pana i trzymamy kciuki ☺


Regulamin komentarzy


1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie banem.


Dodaj nowy komentarz


Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.