Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - uwagi tylko do czwartku

0

Źródło: internet + własne


Szanowni Mieszkańcy.

Przypominam, że zostały jeszcze tylko dwa dni na składanie uwag do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Łubiana.

 


Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kościerzyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2019 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mailowy: ug@koscierzyna.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Marcin Żurek

Źródło: UG Kościerzyna

 


Podziel się artykułem z innymi!!

Popularne artykuły

Wirtualny spacer po Kornem
Informacja "Lubeko" Sp. z o.o.
Na sprzedaż samochód - ogłoszenie LUBEKO
Pomóżmy Robertowi stanąć na nogi!

Komentarze

Regulamin komentarzy


1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie banem.


Dodaj nowy komentarz


Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.