Protokół z Zebrania Wiejskiego

Artykuł Archiwalny


Szanowni Mieszkańcy.

Zgodnie z obietnicą zamieszczam na naszej stronie protokół z zebrania. Dzięki szczegółowym zapisom protokolantki Pani Zdzisławy Białek udało się odtworzyć przebieg naszego zebrania. Jeśli zauważą Państwo, że coś co jest w nim zwarte nie jest prawdą lub zostało coś ważnego pominięte to bardzo proszę o informację.

 


Protokół ten został dziś złożony w Urzędzie Gminy. Nie obyło się jednak bez problemu. Dział księgowości stwierdził, że mamy źle rozplanowany podział środków. Bardzo mnie to zdziwiło gdyż podczas jego uchwalania obecni byli przedstawiciele Urzędu – Wójt, Wicewójt oraz Sekretarz. Każda pozycja było dokładanie odczytana i omówiona. Nic nie było ani zatajane, ani zmieniane. Przedstawiłem w tym dokumencie dokładnie to, co było wyświetlone na ekranie. Miejmy nadzieję, że każdy będzie mógł skorzystać z przyznanych środków.

Jedna z naszych mieszkanek przyszła dziś do mnie z pytaniem, dlaczego jej podopieczni nie otrzymali żadnego dofinansowania? Kto i co miał na celu aby nie dać im ani złotówki. Okazało się, że nikt nie złożył wniosku o takie wsparcie. Na zebraniu również Pani nie była, a szkoda. Szkoda bo problemu by dziś nie było. Podobnie jak z „Dworcem”. Pan też nie wiedział o składaniu wniosków, ale był obecny i na jego ustny wniosek zostały środki przydzielone. Aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, już dziś proszę, aby wnioski na wsparcie z funduszu na rok 2014 składać do mnie pod koniec bieżącego roku i uczestniczyć w zebraniu. Ja jako Sołtys mogę zaproponować wstępny podział na podstawie wniosków, ale to tylko Wy, jako Zebranie Wiejskie, macie prawo zatwierdzić ten podział.
Strona ta została stworzona po to, aby dzielić się z Wami wszystkimi informacjami. Ja ze swojej strony nie mam nic do ukrycia, a trzymając w ręku taki protokół będzie nam łatwiej rozmawiać na kolejnych zebraniach.

Łubiana 7.IV.2013

Protokół z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 7 kwietnia 2013 roku w Łubianie.

 

Zebranie zaplanowano na niedzielę 7 kwietnia na godzinę 17.00 w Zespole Kształcenia. W dyskusji oprócz mieszkańców udział wzięli Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski, przedstawiciele Gminy a także Sołtys, Rada Sołecka, Starosta Kościerski Piotr Lizakowski, Komendant Policji, Dzielnicowy oraz Radni.

Zebranie otworzył Radny Jerzy Śliwicki witając przybyłych gości, Wójta, przedstawicieli Gminy, Policji, Radnych, Dyrektora zakładu komunalnego Pana Zbigniewa Malek oraz mieszkańców. Następnie Radny Jerzy Śliwicki przedstawił i powitał nowego Sołtysa Marcina Żurek oraz podziękował odchodzącemu Sołtysowi Henrykowi Żołnowskiemu za długą współpracę dla Wsi Łubiana. Sołtys Marcin Żurek podziękował mieszkańcom udział w wyborach, oraz za obdarzenie go zaufaniem. Sołtys przedstawił członków Rady Sołeckiej – Mirosława Żywickiego oraz Władysława Cieszyńskiego. Następnie Sołtys przedstawił porządek zebrania:

- Otwarcie Zebrania, powitanie mieszkańców i gości, przedstawienie nowej Rady Sołeckiej - Zatwierdzenie porządku Zebrania

- Wybór protokolanta

- Rozliczenie funduszu sołeckiego za rok 2012

- Podział środków z funduszu sołeckiego na rok 2013

- Krótka informacja z wykonanych inwestycji w roku 2012 oraz przedstawienie inwestycji na rok 2013 – środki gminy

- Niespodzianka – Kamil Pek

- Pracownicy społecznie-użyteczni oraz „Stara remiza”

- Wolne wnioski

- Zamknięcie zebrania.

Po zatwierdzeniu porządku zebrania i wyborze protokolanta przedstawione zostało rozliczenie funduszu sołeckiego za rok 2012:

 

Wykorzystano 96,8%. Nie wykorzystano 1,443.75 z kwoty 45,600.00

Niestety z dokumentu przygotowanego przez Urząd Gminy niewiele wynika. Były z sali komentarze dlaczego na nagrody na dzień dziecka poszło aż 3 tysiące a na cały sport tylko 4,100 zł. Padło również pytanie dlaczego KSM jest wpisany 2 razy. Radny Kwidziński powiedział, że każde dziecko dostało nagrodę, że impreza jest dla wszystkich oraz to, że nie musi jej więcej organizować.

Podział funduszu na rok 2012 wyglądał następująco:

 

Następnie przedstawiono propozycję podziału funduszu sołeckiego na rok 2013. Propozycja została przygotowana przez Sołtysa wraz z Radą Sołecką i Radnymi na podstawie złożonych wniosków. Wnioski do wglądu u Sołtysa.

 

 

Głos zabrał opiekun „Dworca”, nie zgadzając się z tym, że na ten obiekt nie zaplanowano żadnych środków. Nie zaplanowano ponieważ nikt o to nie wnioskował, ale nic nie stało na przeszkodzie, aby przyjąć teraz jego ustny wniosek i taki zapis został przez Zebranie Wiejskie zatwierdzony i przedstawia się tak:

 

Ponownie zabrał głos Radny Śliwicki i przedstawił co ma być zrobione w tym roku z budżetu Gminy i tak:

  • Kolejny etap kanalizacji na osiedlu „Pod lasem”

  • chodniki za kwotę 80,000 zł

  • budowa wodociągu przy ul. Kościerskiej aż do cmentarza

  • remont placu zabaw przy blokach

  • modernizacja drogi gminnej nr 187068G.

 

Mieszkanka zapytała o możliwość utwardzenia wszystkich dróg gruntowych, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli dostać się do swoich domostw „suchą nogą”. Podkreśliła, że niesprawiedliwe jest to, że jedni mają wszystko prócz chodnika a inni mają tylko błotną drogę. Zaznaczyła również, że podatki płacą wszyscy równo. Wójt Grzegorz Piechowski zasugerował przesunięcie środków z budowy chodników na utwardzanie drug. Temat poddano pod dyskusję i ostatecznie uchwalono podział kwoty 80,000 na 2 równe części. Jedna na chodniki a druga na utwardzanie. Dyrektor zakładu komunalnego dał słowo i gwarantuje nam dodatkowo 25 wywrotek tłucznia na utwardzanie dróg. Po wstępnej analizie powinno to wystarczyć na utwardzenie wszystkich dróg.

Kolejnym punktem zebrania była niespodzianka od Sołtysa w postaci stworzenia strony internetowej naszego Sołectwa. Krótką prezentację przeprowadził Kamil. Kamil pracował nad budową strony i jest jej webmasterem.

 

W kolejnym punkcie Sołtys omówił temat pracowników społecznie-użytecznych. Mamy 3 takich pracowników. 1 mężczyzna pozostaje do dyspozycji Dyrektora Zespołu Kształcenia w Łubianie a pozostałe 2 osoby do dyspozycji Sołtysa. Takich pracowników finansuje Urząd Pracy. Następnie omówiona została sprawa wynajęcia obiektu po starej remizie. Mieszkańcy nie wnieśli sprzeciwu. Sołtys poprosił o ustosunkowanie się do tego tematu Pana Wójta Grzegorza Piechowskiego. Wójt zabrał głos i nie odpowiadając na pytanie zaczął mówić podziękował Pani Felicji Baska-Borzyszkowskiej za pomoc w tworzeniu dwujęzycznych nazw miejscowości. Podkreślił, że bez niej nie byłoby to możliwe.

Powiedział również o „Schetynówce” od skrzyżowania z drogą krajową aż do ulicy Kaszubskiej. Wójt odniósł się również do tematu odpadów. Powiedział ile będzie kosztował wywóz, jak ma wyglądać segregacja oraz to, że od dnia 1 lipca przejmuje to Gmina.

Wolne wnioski:

Jako pierwsza zabrała głos Pani Krystyna Wawrzyniak – Prezes ZPS „LUBIANA” odnośnie naszej przychodni. Ze szczegółami opowiedziała o funkcjonowaniu przychodni, której Dyrektorem jest Pan Piotr Słomiński. Pan Słomiński został zaproszony na zebranie lecz niestety nie przybył. Powiedziała, co było powodem wypowiedzenia umowy ze skutkiem na dzień 30 czerwiec 2013 r., oraz że stanowiska w tej sprawie nie zmieni. (W trakcie przemówienia przyszedł Dyrektor Słomiński). Pani Prezes obiecała, że zrobi wszystko aby w Łubianie była normalna przychodnia, która zaopiekuje się ponad 3500 pacjentów. Na dzień dzisiejszy ma 3 propozycje i na pewno będzie ich więcej i wybierze taką, która spowoduje normalność. Przychodnia będzie służyć i mieszkańcom i pracownikom fabryki. Lekarze rodzinni będą mieli przyjmować do 16.00 -17.00 a nie do 11.00. W planach jest pediatra i ginekolog.

 

Pan Słomiński wszystkiemu zaprzeczył. Stwierdził, że mieszkańcy nie muszą stać od 5 rano pod przychodnią aby się zarejestrować. Powiedział, że nieprawdą jest to, że Pani Doktor przyjmuje tylko do 11.00 4 razy w tygodniu. Nieprawdą miało być też to, że nie mamy pediatry i ginekologa. Na pytanie gdzie ci lekarze są odpowiedział, że są chorzy.

 

Kolejny temat dotyczył możliwości wysłania faksu. Chodzi o to, że nie mamy takiego punku w Łubianie. Wójt spytał czy chodzi o Punkt Pocztowy. Kolejny dotyczył szaleńczej jazdy po ulicy Kaszubskiej zwłaszcza w weekendy gdzie jest wzmożony ruch do dyskoteki. Jak do tego dojdzie jeszcze ruch po remoncie skrótu od Garczyna to będzie bardzo dużo wypadków. Mieszkanki prosiły o wzmożenie kontroli przez Policję. Obecni na zebraniu Policjanci obiecali zająć się tą sprawą.

Dodatkowo uzgodniono z Dyrektorem zakładu komunalnego, że zostaną wykonane progi zwalniające na tej ulicy. Mieszkańcy wnieśli też o zwiększenie zatrudnienia w Policji bo to nie jest normalne, że jest jeden Dzielnicowy na CAŁĄ GMINĘ. Rozmawiano również o zaplanowaniu bezpiecznego lewoskrętu od strony Kościerzyny na drodze krajowej nr 20 podczas budowy „Schetynówki”. Głos w tej sprawie zabrał Starosta Piotr Lizakowski i wspólnie z Wójtem Piechowskim zapewnili nas, że wystąpią z wnioskiem do GDDKiA o przebudowę skrzyżowania. Starosta dodał jeszcze, że dzięki jego działaniom powstanie ponad 300 nowych miejsc pracy na terenie Powiatu z czego ponad 200 na terenie Gminy Kościerzyna. Mieszkańcy oburzyli się, że na rozdanych im dokumentach zapisano nieprawdę lub tylko częściową prawdę dotyczącą postulatów zgłaszanych w roku ubiegłym. Pytają kto tworzył ten dokument i się pod tym nie podpisał. Dlaczego nie zaznaczono, że na ulicy Sadowej mieszka Radny Kwidziński. Wniesiono o obniżenie progów zwalniających na ulicy Akacjowej i Ogrodowej do wysokości zgodnej z przepisami. Pan Malek powiedział, że zostaną zmierzone i ewentualnie poprawione. Próg miał też powstać na ulicy Lipowej a nie powstał i teraz ruch jest wzmożony bo ludzie omijają tędy próg położony na ulicy Akacjowej.

Sołtys poruszył jeszcze temat Punktu Pocztowego, który prowadził z żoną do czerwca ubiegłego roku. Każdy kto chce prowadzić Agencję Pocztową musi posiadać lokal, prowadzić działalność gospodarczą, posiadać komputer, drukarkę i czytnik kodów. Wynagrodzenie wynosi 900,00zł brutto a po odliczeniu podatku dochodowego i podatku VAT zostaje troszkę ponad 500 zł.

Wójt dodał, że w jego miejscowości jest taki punkt i jak rozmawiał w właścicielem, czy to się opłaca, dostał odpowiedź, że jakoś daje radę. Wójt dodał też, że wg niego jeśli ktoś to robi przy okazji prowadzenia własnego sklepu to przyciąga klientów.

Sołtys zwrócił się też z pytaniem do Wójta, czy jak zgodnie ze Statutem Sołeckim zebrania będą odbywały się minimum 2 razy w roku to czy przedstawiciele Gminy skorzystają z zaproszenia i czy przybędą na nasze spotkanie. Wójt odpowiedział, że tak jeśli to tylko będzie możliwe.

 

Pani Felicja Baska-Borzyszkowska podarowała Sołtysowi Kaszubską Klekę, żeby mu służyła.

 

 

Sołtys podziękował przybyłym gościom i mieszkańcom za tak liczne przybycie na zebranie.

 

Protokołowała

Zdzisława Białek

 

 

Pominięty został temat ławek przy drodze do cmentarza. Jeden z mieszkańców zgłosił fakt, że ławki które zostały ustawione nie spełniają swojego zadania oraz szpecą swoim wyglądem przypominającym lata 70-te. Prosił, aby tam ustawić normalne wygodne ławki z oparciem aby starsi ludzie idący na cmentarz mogły bezpiecznie usiąść i odpocząć. Spytał również, czy którykolwiek z gości jadących na zebranie zauważyli jak te ławki wyglądają.

 

 

Marcin Żurek

 

 

 

 

 
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE