Ogłoszenia parafialne 05.04.2020


Udostępnij:
Oceń: 3

Źródło ilustracji: Kamil Pek


Na prośbę naszego proboszcza, od teraz do odwołania, będziemy na łamach naszej strony publikować ogłoszenia parafialne, aby dotrzeć z nimi do jak najszerszego grona wiernych. Ponadto na końcu będziemy zamieszczać najbliższe intencje mszalne. Poniżej ogłoszenia i inne ważne informacje dotyczące świąt z ostatniej niedzieli.

Marcin Żurek


DRODZY PARAFIANIE!

W związku z zapytaniami niektórych zatroskanych wiernych, z powodu braku zbiórek i kolekt, które są podstawowym i jedynym źródłem utrzymania parafii, zwracam się z prośbą o wspieranie materialne naszej parafii w czasie pandemii koronowirusa dowolnymi ofiarami wpłacanymi na jej konto:                                                                                                  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.

Na powyższe konto można także wpłacać roczne ofiary na rzecz parafii (składane w kopertach) zaznaczając w dopisku rok na który je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - rok 2020. Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku. 

Z góry dziękuję za troskę, zrozumienie i wszelkie ofiary.

Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

NIEDZIELA PALMOWA – 05.04.2020 r.

1. Biskup Pelpliński do odwołania udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych tzn. osoby nie biorące udziału we Mszy świętej w kościele z powodu nieobecności nie maja grzechu ciężkiego.

Przypominam, że obowiązuje zarządzenie władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący. 

W sytuacjach trudnych, kapłan nie rozstrzyga, kto może wejść do kościoła,  ale odprawia Mszę Świętą „sine populo” tzn bez ludzi.

Zarządzenie obowiązuje także podczas TRIDUUM PASCHALNEGO i ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!!

2. W tym roku zgodnie z dekretem Księdza Biskupa, nie będzie w kościele święcenia pokarmów. Zaleca się, aby przed świątecznym posiłkiem przy wspólnym stole posługując się dołączoną na końcu ogłoszeń modlitwą dokonała tego głowa rodziny (ojciec lub mama).

W tym roku nie będzie także procesji rezurekcyjnej a wszystkie ceremonie będą odprawione w skróconej formie.

3. Msze święte w naszym kościele są odprawiane według normalnego porządku w dni powszednie o godz. 17.00 a w niedziele o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych. Bardzo proszę osoby zainteresowane o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie internetowej naszej parafii. Osoby chcąca skorzystać ze spowiedzi św. mogą to uczynić przed Mszą świętą w zakrystii.

4. Zachęcam do skorzystania z materiałów do przezywania Wielkiego Tygodnia w domu. Materiały są do ściągnięcia w Internecie na stronie https://www.przewodnik-katolicki.pl/NEWS/2019/Wielkanoc-w-domu

                     

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:

Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.  

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi:

Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Wszyscy: Ojcze nasz… Prowadzący modlitwę mówi:

Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi: Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:

Módlmy się.

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  

Wszyscy: Amen.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...

Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

 

 

DEKRET BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCY CELEBRACJI WIELKIEGO TYGODNIA W CZASIE EPIDEMII

Biorąc pod uwagę przepisy prawa kościelnego, w tym wskazania Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz ograniczenia wynikające z prawa państwowego, proszę, aby w diecezji pelplińskiej w czasie celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego przestrzegane były następujące zasady:

1. Należy zachowywać Wytyczne zatwierdzone przez Biskupa Pelplińskiego dnia 25 marca 2020 r.

2. W Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zrezygnować z procesji, a palmy pobłogosławić tylko znakiem krzyża, bez używania wody święconej.

3. Msza Święta Krzyżma przeniesiona jest na inny termin, który zostanie podany w późniejszym czasie. Wtedy również nastąpi odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. Należy korzystać z olejów pobłogosławionych przed rokiem.

4. W razie konieczności kapłan może dokonać pobłogosławienia oleju do namaszczenia chorych, jednak tylko w czasie sprawowania tego sakramentu.

5. Należy zachęcić wiernych do uczestnictwa w liturgii Triduum Paschalnego za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a zwłaszcza transmisji internetowej z kościoła parafialnego.

6. Celebracje liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wigilii Paschalnej odbywają się tylko w kościołach parafialnych.

7. Stolica Apostolska udzieliła pozwolenia, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.

8. W Wielki Czwartek należy opuścić obrzęd obmycia nóg oraz procesję z Najświętszym Sakramentem. Nie urządza się „ciemnicy”. Najświętszy Sakrament pozostaje w zamkniętym tabernakulum.

9. W Wielki Piątek w modlitwie wiernych należy dodać jako przedostatnie wezwanie o ustanie epidemii (tekst w załączniku nr 1).

10. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa liturgii wielkopiątkowej. Pozostali uczestnicy wspólnie oddają cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń.

11. Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem śpiewa się suplikacje.

12. Według rozeznania proboszcza można przygotować skromny Grób Pański. Należy również umieścić informację, że cześć Krzyżowi oddawana jest wyłącznie przez ukłon lub przyklękniecie. 

13. W czasie Triduum Paschalnego - o ile jest taka możliwość - można udzielać Komunii świętej również poza liturgią wiernym, którzy są obecni w kościele.

14. W Wielką Sobotę w parafiach nie należy organizować błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny (ani w kościele, ani poza kościołem). W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej w czasie wielkanocnego śniadania. Tekst znajdujący się w załączniku nr 2 należy umieścić na stronie internetowej parafii lub w innej formie przekazać wiernym.

15. W celebracji Wigilii Paschalnej należy opuścić rozpalenie ogniska i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium, gdzie kapłan błogosławi ogień od palącego się np. znicza, przygotowuje paschał i zapala go, mówiąc „Niech światło Chrystusa…”. Po wypowiedzeniu powyższych słów zapala się wszystkie światła w kościele, a paschał umieszcza się na świeczniku. Następnie ma miejsce Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, ze zmniejszoną liczbą czytań starotestamentalnych do dwóch lub trzech. Nie można opuścić czytania z 14 rozdziału Księgi Wyjścia.

16. Zgodnie z dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca 2020 r. liturgia chrzcielna jest ograniczona jedynie do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie sprawuje się sakramentu chrztu.

17. Na zakończenie liturgii opuszcza się procesję rezurekcyjną. Kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem zgromadzonych, a następnie - wychodząc przed kościół - całą wspólnotę parafialną.

 

Dla wszystkich nas, przeżywanie w tym roku Misterium Paschalnego będzie trudnym doświadczeniem, jednakże przepełnione wiarą może umocnić w naszych sercach nadzieję i miłość. Na czas owocnego przeżywania misteriów Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

 

INTENCJE MSZALNE

                                  

Wtorek   07.04.2020 r.

Godz. 17.00   P/ + Ewę Pabiś – intencja od zakładu pogrzebowego 

Środa 08.04.2020 r.

Godz.17.00 P/ ++ rodziców Franciszka i Zofię Gliszczyńskich,  rodzeństwo Benedykta, Eryka, Bernarda, Zytę, Erykę, Ludwikę oraz bratanka Dariusza.

WIELKI CZWARTEK 09.04.2020 r. 

Godz.17.00 P/ z podziękowaniem za dar kapłaństwa z prośbą o zdrowie i siły w dźwiganiu krzyża i Dary Ducha Świętego w prowadzeniu parafii – intencja od Róż Różańcowych                                           

WIELKI PIĄTEK 10.04.2020 r.

Godz.17.00 P/ ceremonie Wielkiego Piątku 

WIELKA SOBOTA 11.04.2020 r.  

Godz.17.00 P/ ceremonie Wielkiej Soboty Msza święte w intencji parafian

WIELKANOC - niedziela 12.04.2020 r.

Godz. 8.30      P/ +  Leona  Gostomskiego  z okazji urodzin 

Godz.11.00    P/ z podziękowaniem za 10 lat trzeźwości z prośbą o dalszą opiekę, siły i Boże błogosławieństwo oraz wstawiennictwo Matki Bożej i Świętego Maksymiliana na kolejne lata wytrwania w trzeźwości

Godz. 14.00  -  msza ślubna   

Godz. 16.00    P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo zwłaszcza zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Kazimierza z okazji 42 rocznicy ślubu ze wspomnieniem + Józefa Jażdżewskiego

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865 - z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

 

Tagi (generowane automatycznie)

wszyscy ul Kościerzyna epidemia jaka możliwość oda osoba podatek skrzynka te wejście zasada związek zakład cel miejsce woda maja termin żurek błogosławieństwo duch ksiądz okazja proboszcz urodziny zdrowie łaska nasze sobota taka www odwołanie życie miłość serce słowo Jażdżewski Józefa czwartek dopisek informacja kościelna marzec nr pan pani swoje ogień udział słońce piątek uczestnik Dariusz diecezja dom pismo środki niedziela tama Maria olej tydzień materiał bycie człowiek go konto kto intencja msza zmarła grono Kazimierza marka liczba kwota pokój uczestnica wytyczna BGŻ Chrystus Franciszka Gajewski Jezus Maksymilian Mieczysława Ryszard bernard biskup bóg grzech grób góry imię kapłan kasyno kolekta kościół kult matka millennium misterium odpoczynek ofiara ogłoszenie ojciec pandemia parafia parafianin pańskie pleban plebania powyższe rodzic rodzina rozeznanie rzecz spowiedź syn transmisja utrzymanie wiek wierna wtorek władza zainteresowana zakrystia zarządzenie zbiórka zgromadzenie zmartwychwstanie znak zrozumienie śmierć środa święta obowiązek noga zwycięzca księgi porządek obecność dzienia chora dyspensa liturgia modlitwa niebo procesja rocznica uczestnictwo zakończenie ślub konieczność strona służba Leona dar komunia róż ślubna charakter przyjaciel dekret wezwanie tekst dyscyplina Jakub wstawiennictwo krzyż krewna prawa świat dojście męki stal przepis celebracja obrzęd sakrament kapłaństwo Magdalena Maryja wyjście ognisko krzyżmo stolica mięso chrzest Gostomski potraw pójście news leczo pieśń domownik akta stół pozwolenie używanie wjazd śniadanie Gliszczyński Galilea Nazaret Salome adoracja baranek ceremonie chleb chwała ciemnica ewangelia jajko jedla kamień młodzieniec odrodzenie pokarm posiłek symbol szabat triduum uczta wieczerza wigilia wonność wędlina stola nieobecność rozdział wskazanie benedykta trzeźwość znicz Eryka Jerozolima bratanka błogosławienie celebrans czytanie głowa kongregacja namaszczenie orędzie palm paschał pocałunek prezbiterium przekaz przyrzeczenie sprawowanie suplikacja tabernakulum ukłon ściągnięcie światła święcenia święconka

Popularne artykuły

Panele w Łubianie tematem gorętszym...
12.05.2021 (3 komentarzy)
Pamiątkowy mural
02.05.2021 (1 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 02.05.2021
03.05.2021 (2 komentarzy)
Remont DK20 - grozi nam kolejny obj...
28.04.2021 (3 komentarzy)

Najnowsze artykuły

Szczepienie psów przeciwko wściekli...
13.05.2021 (0 komentarzy)
Podatek od nieruchomości II rata
13.05.2021 (0 komentarzy)
Awaria zasilania
12.05.2021 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 09.05.2021
09.05.2021 (0 komentarzy)
Komentarze

08.04.2020, 12:18 Nie jestem robotem 88.156.***.*** -
-2
jak zwykle tylko kasa i kasa
08.04.2020, 13:15 Marcin Żurek -
-1
Chciałem tego komentarza nie zatwierdzać i nie wypowiadać się, ale jednak się wypowiem. Po pierwsze powyższy artykuł zawiera dużo ważnych dla chrześcijan informacji. Po drugie to czy ktoś wspiera parafię i w jaki sposób to robi to jego prywatna sprawa więc taki komentarz jest nie na miejscu i każdy kolejny tego typu nie będzie publikowany. NIE KARMIMY TROLI

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2021 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE