Orlik w Łubianie sezon 2018 - informacje.


Udostępnij:
Oceń: 3

Źródło ilustracji: własne


Szanowni Mieszkańcy.

Informuję, że od wczoraj jest czynny nasz Orlik na sezon 2018.

Poniżej regulamin i prośba o jego przestrzeganie.

Marcin Żurek


 1. Boiska w miesiącach marzec - listopad są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30 – 20.00 oraz weekendy.
 2. W miesiącu lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu. W tych miesiącach obiekt otwarty będzie codziennie w godzinach 9.00 – 12.00 i 14.30 - 21.00
 3. Zarządcą obiektu jest Zakład Sportu, Kultury i Turystyki.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian godzin pracy boiska oraz odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne lub inne.
 5. Zajęcia koordynuje pełniący dyżur i opiekun boiska.
 6. Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość rezerwacji terminu, rezerwacji można dokonywać na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z opiekunem.
 7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 9. Warunkiem korzystania jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 10 ( na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich metalowych korkach i kolcach;
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy;
  6. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
  7. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;
  8. wprowadzania zwierząt;
  9. korzystania z boisk bez zgody opiekuna boiska;
 11. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postępowaniami pkt.9 korzystania z boisk podejmuje opiekun boiska, który w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwie, niezgodne z regulaminem zachowanie;
  3. nakazać opuszczenie terenu boisk.
 12. Zakład Sportu, Kultury i Turystyki nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do słuchania poleceń opiekuna boiska.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania boiska „Orlik” prosimy zgłaszać zarządcy pod nr tel. (58) 686 86 01

Zatwierdzono przez dyrektora Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki

Najnowsze artykuły

Czyja zguba?
09.08.2022 (0 komentarzy)
Czyja zguba?
08.08.2022 (1 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 07.08.2022
08.08.2022 (0 komentarzy)
Czy mieszkańcy Łubiany są przygotow...
07.08.2022 (0 komentarzy)
Komentarze

16.03.2018, 18:33 piłkarz 94.254.***.*** -
-1
Czy opiekunem jest nadal Pan Adam?
16.03.2018, 20:49 Marcin Żurek -
8
Z moich wiadomości wynika, że opiekunem w tym roku będzie Pan Marian. Mam nadzieję, że współpraca w obu kierunkach będzie na przynajmniej bardzo dobrym poziomie.

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2022 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE