Ogłoszenia parafialne 31.10.2021


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Kamil Pek


Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.00 a w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych. Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie internetowej naszej parafii.


OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

XXXI Niedziela  Zwykła – 31.10.2021 r.

1. Obchodzimy dzisiaj dzień poświęcenia tego kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami. Modlitwą ogarniamy budowniczych, posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu naszego kościoła.

2. Jutro Dzień Wszystkich Świętych. Msze Św. w naszym kościele o godz.8.30 i 11.00, natomiast z racji Mszy Św. o godz. 13.00 na cmentarzu, nie będzie Mszy św. o godz.16.00. Dzień Wszystkich Świętych jest wielkim świętem kościelnym, dlatego przypominam, o obowiązku uczestniczenia w tym dniu we Mszy Świętej.

We wtorek 02.listopada przypada   Dzień Zaduszny. Niech nie zabraknie nas w tym dniu w kościele, aby wspólnie modlić się za naszych bliskich oraz za tych, o których nikt już nie pamięta. Dusze w czyśćcu oczekują od nas modlitewnej pomocy- 2. listopada Msze Św. o godz. 10.00, 11.00 oraz o 17.00. Msze św. zbiorowe za zmarłych polecanych w wypominkach będą odprawione po procesji na cmentarzu o godz. 13.00 i w Dzień Zaduszny o godz. 11.00.   W dniu Wszystkich Świętych na naszym cmentarzy nasi strazacy przygotują  dodatkowe miejsca parkingowe na cmentarzu do których dojazd będzie od strony starej bramy cmentarnej, jednak, bardzo proszę o niezastawianie dróg dojazdowych na cmentarza  tak, aby był możliwy przejazd w razie potrzeby dla karetki i Straży Pożarnej.

3. Zachęcam do oddawania karteczek z wypominkami, które będą czytane w kościele w Dzień Zaduszny oraz w oktawie Wszystkich Świętych po Mszach świętych. Karteczki do wypisywania wypominek są wyłożone na stoliku w kruchcie kościoła lub w zakrystii. Wypisane karteczki można oddawać osobiście u mnie lub wrzucać do specjalnego koszyka wystawionego w kościele przy balaskach.  Wypominki można też przesyłać drogą internetową na adres parafii plubiana@diecezja-pelplin.pl  lub mieczyslaw.gajewski@tuchola.pl a ofiary można wpłacać na konto parafii:                                                                                                                                  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem – wypominki

4.Po Mszy świętej w zakrystii do odbioru nowy numer? Pielgrzyma”

 

 

Z błogosławieństwem papieża Franciszka rozpoczął się czas synodu, kiedy słuchając Ducha Świętego mamy ożywić Kościół – odkryć Jego piękno i Nim żyć. A co to Synod? To jest wspólna droga wszystkich nas - ochrzczonych, którzy jesteśmy zaproszeni do słuchania i rozeznawania głosu Boga w Kościele. Zatroszczmy się wspólną modlitwą o owoce tego czasu.

Modlitwa
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

 

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać  na konto parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.

Na powyższe konto można także wpłacać ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej, opata za intencję mszalną w dniu... itp.  Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.

                                                                        

                                                                         Z góry dziękuję za  wszelkie ofiary.

                                                                         Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 01.11.2021 r –  WSZYSTKICH   ŚWIĘTYCH

Godz. 8.30    P/ ++ Grzegorza Timma, ciocię Zofię z okazji urodzin ze wspomnieniem Jana, Józefa, Teresy i Henryka

                     G/ ++ siostrę Annę, szwagra Konrada Wrońskiego, rodziców Leona i Martę, brata Jana Cybulskich, teściów Józefa i Franciszkę oraz męża Hilarego Pek                   

Godz. 11.00   P/ + Ewę Żynda – intencja od sąsiadów

                      K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i naszych świętych Patronów dla brata Krzysztofa z okazji urodzin

                    G/ ++męża i ojca Kazimierza Etmańskiego, jego rodziców Helenę i Władysława, ciocię Gertrudę Węsierską, oraz rodziców Juliana i Wandę Turzyńskich

Godz. 13.00   NA CMENTARZU - za ++ spoczywających na naszym cmentarzu i z wypominek

Wtorek 02.11.2021 r – Dzień Zaduszny

Godz. 10.00    P/ ++ rodziców Tadeusza i Janinę Gajewskich, babcie i dziadków z obojga stron, rodziców chrzestnych Eugeniusza i Halinę oraz ++ z rodziny Gajewskich, Basków, Szotów i Klaczyńskich

                      K/ ++ z rodziny Augustyniak, Koster, Potasińskich, Sitarek, Janowicz i wszystkich spokrewnionych

Godz. 11.00   P/ za zmarłych polecanych w wypominkach

Godz. 17.00   P/ + Marię Worzała – 1 intencja od sąsiadów z Osiedlowej nr. 8

Środa 03.11.2021 r.

Godz. 17.00 P/ o spokój duszy ++ Elżbiety i Zygmunta Pek, Antoniego Pastwa, dziadków z obojga stron i dusze w czyśćcu cierpiące

                    K/ o radość nieba dla ++ syna i brata Roberta Mahlika z okazji urodzin

CZWARTEK  04.11.2021 r.

Godz. 17.00   P/ o radość nieba   dla ++ Grażyny i Jana Jereczek

                       K/ do Bożego Miłosierdzia za dusze w czyśćcu cierpiące w intencji wiadomej Panu Bogu

PIĄTEK 05.11.2021 r 

Godz. 17.00        P/ o radość nieba   dla ++ rodziców Bronisławę i Antoniego, oraz rodzeństwo, Elżbietę, Zygmunta i Jana

                           K/ ++ Jerzego Ryngwelskiego w 23 rocznicę śmierci i Kazimierza Dzienisz w 9 rocznicę śmierci

                          G/ ++ siostrę Annę, szwagra Konrada Wrońskiego, rodziców Leona i Martę, brata Jana Cybulskich, teściów Józefa i Franciszkę oraz męża Hilarego Pek        

Sobota 06.11. 2021 r.

Godz. 17.00    P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze         zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Martyny z okazji 18 urodzin – intencja od rodziców

                       K/ ++ rodziców Mariannę i Władysława Kamińskich, Kazimierę i Jana Węsierskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące                      

Niedziela 07.11.2021 r

Godz. 8.30    P/ o łaskę nieba dla ++ z Róż Ojców i ich rodzin

Godz. 11.00   P/ ++ Antoniego i Marię Peplińskich

                       K/ o radość nieba dla Krzysztofa Platy z okazji rocznicy śmierci

Godz. 16.00   P/ ++ mamę Halinę Kuper, z okazji urodzin, ze wspomnieniem Franciszka, dziadków Gertrudę, Franciszka Kaszubowskich, oraz Marię i Leona Kuper

                       K/ o radość nieba dla Marii Worzała – 1 intencja z 4 od najbliższych koleżanek

UWAGA: 

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt  – 501 540 808  lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY

Źródło: parafialubiana.pl

Najnowsze artykuły

Zebranie z rodzicami - wywiadówka.
26.11.2021 (0 komentarzy)
Znaleziono pieska
21.11.2021 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 21.11.2021
21.11.2021 (0 komentarzy)
Komunikat Zarządu ROD "Złote Piaski"
18.11.2021 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2021 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE