Ogłoszenia parafialne 17.04.2022


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Kamil Pek


Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00 a w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych. Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie internetowej naszej parafii.


OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

 

Wielkanoc - 17.04.2022 r.

1. Dzisiaj przeżywamy największe Święto naszej chrześcijańskiej wiary i z tej okazji pragnę złożyć wszystkim parafianom i gościom najserdeczniejsze życzenia Mocnej WIARY, nieustającej NADZIEI, prawdziwej RADOŚCI, pokoju, miłości i zrozumienia oraz wszelkich łask Bożych płynących od Zmartwychwstałego Pana. Niech w tych trudnych czasach Zmartwychwstały Pan nam wszystkim błogosławi.

2. Pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przygotowali kościół na święta wielkanocne oraz wszystkim którzy pomagali w tych pracach. Dziękuję Pani Rysi za obrusy.  Dziękuję za tak liczny udział w ceremoniach W. Czwartku, W.Piątku i W .Soboty. Dziękuję szafarzom, panu organiście całej służbie liturgicznej za pomoc w przygotowaniu ceremonii. Bardzo dziękuję naszej Straży Pożarnej za pomoc w przygotowaniu Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii i tym wszystkim, którzy w niej brali udział zwłaszcza młodzieży bierzmowanej i Paniom katechetkom za przygotowanie stacji.. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy złożyli mi życzenia z okazji dnia kapłana w Wielki Czwartek i z racji Świąt Wielkanocnych. Bóg zapłać.

3. Jutro 2 Święto - dzień KUL-u - przed kościołem tradycyjna puszka   na ten Uniwersytet.  Jutro po sumie o  11.00  oraz   za  tydzień także po  mszy św.  o  godz. 11.00  procesja  dookoła  kościoła. W czasie procesji proszę strażaków o niesienie figurki P. Jezusa, baldachimu i krzyża oraz poszczególnych odpowiedzialnych o niesienie feretronów i chorągwi. Przez cały tydzień trwa oktawa Wielkiej Nocy, przypominam, że każdego dnia przed mszą św.  nowenna do Miłosierdzia Bożego. W dni powszednie oktawy nie ma procesji dookoła kościoła.

4. Za tydzień   Niedziela Miłosierdzia Bożego przed kościołem ogólnopolska zbiórka dla biednych.

5. Po Mszy św. do odebrania nowy numer „Pielgrzyma”

6. Bardzo proszę dzieci o przynoszenie do kościoła lub do pań katechetek Skarbonek Wielkanocnych.

7. W najbliższy piątek, 22 kwietnia obędzie się zbiórka elektrośmieci. Jak w latach poprzednich na parking przy kościele od strony szkoły będzie można przynieść stare lodówki, telewizory, komputery wszelkie urządzenia elektryczne i gospodarstwa domowego. Szczegóły na plakacie, na stronie internetowej naszej parafii oraz na ulotkach w kruchcie kościoła. Firma zbierająca elektrośmieci wspomaga z odzyskanych części polskich misjonarzy.

 

ŻYCZENIA   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO   NA   WIELKANOC   2022

 

Siostry i Bracia,

Trudny był tegoroczny Wielki Post. Spędziliśmy ten czas nie tylko próbując porządkować nasze życie, ale również słuchając tragicznych wiadomości zza wschodniej granicy oraz pomagając uchodźcom z Ukrainy. To wszystko działo się jeszcze w cieniu pandemii i wśród własnych codziennych problemów i kłopotów. Czasami wydawało się nam, że za wiele już ludzkiej biedy.

Tym bardziej więc potrzebujemy wiary, nadziei i miłości, potrzebujemy pokrzepienia, które przynosi zmartwychwstały Jezus. Ten, który – jak słyszeliśmy w liturgii Wigilii Paschalnej – „uwalnia wszystkich wierzących… od zepsucia pogańskiego życia i mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych… skruszywszy więzy śmierci…” (Exsultet).

Po raz kolejny dotarło do nas, że Pan zmartwychwstał i daje życie. Pan zostawił grób pusty i przynosi łaskę, nadzieję, moc. Pan przeszedł wraz z nami od wielkoczwartkowego Wieczernika i ciemnicy, przez mękę i śmierć Wielkiego Piątku aż do Niedzieli Zmartwychwstania. Pan zmartwychwstał - wraz z Nim i my zmartwychwstaniemy, a dzisiaj powstajemy z grobów naszej rozpaczy, bólu i zwątpienia.

Dzieląc z Wami, Siostry i Bracia, Wielkanocną radość, życzę Wam przede wszystkim prawdziwej wiary w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niech ona przeprowadzi Was z beznadziei do Nadziei oraz z żalu (a czasami nawet nienawiści) do Miłości. Niech Chrystus obdarza Was swoim błogosławieństwem, zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Niech wybawi od powietrza, głodu, ognia i wojny, a obdarzy pokojem. Prawdziwym pokojem między narodami, w rodzinach i sercach naszych.

Na świętowanie wielkich tajemnic naszej wiary i zanurzenie się w misterium Zmartwychwstania Pańskiego, z serca wszystkim Wam błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

 

                                                                         Wasz Biskup

                                                                         + Ryszard

ŚWIĘTE   TRIDUUM   PASCHALNE

Największe misteria odkupienia ludzkiego Kościół obchodzi co roku od wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej do Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten nazywa się „Świętym Triduum Paschalnym”. Nie powinny więc to być dni generalnych porządków w domu czy wzmożonych zakupów, ale przeżywania w obrzędach świętej liturgii najważniejszych prawd naszej wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Wielki Czwartek – dzień  ustanowienia  sakramentu  kapłaństwa  i  Eucharystii

W tym dniu oprócz wieczornej Mszy wieczerzy Pańskiej nie sprawuje się w ciągu dnia żadnej innej liturgii.  Wyjątkiem jest tylko Msza św.  Krzyżma Świętego odprawiana pod przewodnictwem księdza biskupa wraz z kapłanami całej diecezji w katedrze, w czasie której święcone są oleje święte używane później przez cały rok we wszystkich świątyniach diecezji do sprawowania sakramentów świętych takich jak chrzest św., namaszczenie   chorych, bierzmowanie, czy podczas konsekracji nowych   ołtarzy i kościołów. Msza św.  Krzyżma Świętego jest także   symbolem łączności wszystkich kapłanów ze swoim biskupem.

Wieczorną Mszą Świętą w kościele parafialnym wspomina się Ostatnią Wieczerze, w czasie której Pan Jezus, umiłowawszy ludzi aż do końca, ofiarował Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina, i dał Apostołom, oraz polecił im i ich następcom w kapłaństwie składać tę ofiarę do końca świata. Jest to więc dzień i święto ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa, dlatego tego dnia Komunia św. będzie udzielana wszystkim pod dwiema postaciami. Liturgia tego dnia przypomina polecenie Pana o miłości bratniej, którą wyraża obrzęd obmycia nóg. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się w kościele o godz. 18.00. Po komunii św.  przenosi się Pana Jezusa do tzw. Ciemnicy co przypomina nam wszystkim modlitwę Chrystusa w Ogrójcu i Jego tam pojmanie. Milknie w kościele dźwięk organów i dzwonków zastąpiony klekotem drewnianych kołatek. W tym dniu po ceremoniach   adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy do godz.  22.30.

Wielki Piątek – Męki Pańskiej

W tym dniu Kościół, rozważając Mękę swojego Pana i Oblubieńca, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa rozpiętego na krzyżu i wstawia się za zbawienie całego świata. W Wielki Piątek Kościół nie odprawia Mszy Św. Tego dnia obowiązuje ścisły post. Od godziny 10.00 kościół będzie otwarty, abyśmy mogli adorować N. Sakrament.   Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się już o godz. 18.00.  Liturgię wielkopiątkową wypełnia czytanie proroctw o ofierze Mesjasza i Pasja, czyli opis męki Pańskiej oraz modlitwy za wszystkich ludzi na świecie. Centralnym momentem liturgii jest adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Wszyscy podejdziemy do krzyża, aby go ucałować. Po Komunii św. w procesji przenosi się Hostię do Grobu Pańskiego, przy którym adoracja będzie trwała do godz.23.00.   Zaraz po ceremoniach Wielkiego Piątku rozpoczniemy przy głównym wejściu do kościoła Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii.

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy grobie Pańskim, jest to jedyny dzień, gdzie nie odprawia się żadnej liturgii. Jedynie święci się pokarmy na stół świąteczny.

Choć tego dnia nie obowiązuje post, zachęca się do jego zachowania aż do Wigilii Paschalnej.

Wigilia  Paschalna – Zmartwychwstania Pańskiego

Zgodnie z bardzo starą tradycją, noc z soboty na niedziele ma być czuwaniem na cześć Pana. Wigilia Paschalna, którą odprawia się tej nocy wspominając świętą i wielką noc Zmartwychwstania Chrystusa, jest uważana za „matkę wszystkich Mszy Św.” i jest najbardziej uroczystą Mszą Św. w ciągu roku.

W czasie tej Wigilii Paschalnej Kościół czuwając oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i celebruje to Zmartwychwstanie. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej Odbywają się w ciemności, ponieważ  Chrystus w nocy Zmartwychwstał, w naszej parafii rozpoczną się o godz. 21.00. Wigilia Paschalna ma następujący porządek: po Liturgii Światła, poświęceniu  nowego  paschału i Orędziu Wielkanocnym, Kościół rozważa cuda, których Bóg od początku dokonał dla swojego ludu, aż do momentu, w którym razem z nowymi członkami odrodzonymi przez Chrzest, Kościół zostaje wezwany na ucztę Eucharystyczną przygotowaną przez Pana, jako pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania, w oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście. W tym dniu lituria słowa jest   składa się z wielu czytań zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Po liturgii Słowa Bożego Kościół celebruje liturgię chrzcielną w czasie której z zapalonymi świecami jako dorośli   odnowimy przyrzeczenia chrzcielne, które kiedyś w czasie naszego chrztu złożyli za nas rodzice chrzestni. Po nich następuje uroczysta eucharystia w czasie której wszyscy otrzymamy Komunię św. pod  dwoma postaciami. Obrzędy kończą się uroczystą procesją zmartwychwstania, zwaną rezurekcyjną.   Na te uroczystość wszyscy przynoszą świece, które będą zapalane w Liturgii Światła, odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych i procesji rezurekcyjnej. Tej nocy nie ma adoracji przy grobie, gdyż Chrystus już zmartwychwstał. Ta święta noc Zmartwychwstania powinna być według starej chrześcijańskiej tradycji dopełniona świątecznym posiłkiem w naszych domach, który ma trwać w radości zgodnie z tradycją aż do świtu.

 

 

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać  na konto parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.

Na powyższe konto można także wpłacać ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej, opata za intencję mszalną w dniu... itp.  Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.

                                                                        

                                                                         Z góry dziękuję za  wszelkie ofiary.

                                                                         Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 18.04.2022 r – II Święto

Godz. 8.30    P/ o radość nieba + Franciszki Stawickiej w 1 rocznicę śmierci

Godz. 11.00   P/ o radość nieba i Miłosierdzie Boże dla + Ewy Żynda i ++ z rodziny z obojga stron

                        K/ o radość nieba dla + męża Stanisława Staniszewskiego z okazji 70 urodzin oraz Reginę, Floriana i Stanisława Milewczyk, Jadwigę i Jerzego Staniszewskich  

Godz. 16.00   P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Krystyny i Kazimierza oraz całej rodziny w kolejną rocznicę ślubu

Wtorek 19.04.2022 r

Godz. 18.00    P/ o spokój duszy dla ++ syna Łukasza, męża Edmunda Cygiert, teściów Wandę i Władysława Cygiert i ojca Kazimierza Gostkowskiego

                          K/ ++ rodziców Helenę i Henryka, teściów Bronisławę i Jana, oraz męża Franciszka i siostrę Anastazję

Środa 20.04.2022 r.

Godz. 18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zwłaszcza zdrowie, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Aleksandry i Marcina oraz całej rodziny z okazji 20 rocznicy ślubu

                       K/ ++ męża, ojca, Teścia i dziadka Gerarda Gackowskiego w rocznicę śmierci

CZWARTEK  21.04.2022 r.

Godz. 18.00 P/ o radość nieba dla + Józefa Arndt – intencja od ul. Krótkiej 1A

                       K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki Bożej i Świętego Maksymiliana dla rodziny Karoliny i Marka Bober

PIĄTEK 22.04.2022 r 

Godz. 18.00   P/ za dusze w czyśćcu cierpiące

                         K/ o radość nieba dla Łukasza Słowika – intencja od pani Stanisławy

Godz. 18.30  P/   o radość nieba dla + Łukasza Słowik – intencja od Zakładu Pogrzebowego p. Dublinowskiego

Sobota 23.04.2022 r.

Godz. 18.00   P/ o radość nieba dla ++ Anastazji Gostomskiej w rocznicę śmierci ze wspomnieniem męża Leona i Mateusza

                         K/ o radość nieba dla Andrzeja Skwierawskiego – 1 z 4 intencja od sąsiadów z Osiedlowej 10 i Kościerskiej 3

 Niedziela 24.04.2022 r

Godz. 8.30    P/ o Miłosierdzie Boże i radość nieba dla ++ Gerarda, Heleny, Bernarda, Dariusza i za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.00   P/ o radość nieba i Miłosierdzie Boże dla + Patryka Laskowskiego z okazji 27 urodzin

                         K/ w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, opiekę Matki Bożej i Świętego Maksymiliana dla Krzysztofa i Katarzyny w 30 rocznicę ślubu  

Godz. 16.00   P/ o radość nieba dla ++ Hanny Żbikowskiej oraz Patryk i Grzegorza Wysockiego

 

UWAGA: 

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt  – 501 540 808  lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY

Źródło: parafialubiana.pl

Najnowsze artykuły

Ogłoszenia parafialne 26.06.2022
26.06.2022 (0 komentarzy)
Spotkanie integracyjne.
24.06.2022 (0 komentarzy)
UWAGA! Smoła na drodze
24.06.2022 (0 komentarzy)
Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022
23.06.2022 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2022 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE