Informacje ws. składania wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: internet


W związku z wejściem w dniu dzisiejszym ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r., poz.1967) informujemy, że obsługą wypłat dodatków dla gospodarstw domowych będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.


Wnioski będą przyjmowane w siedzibie GOPS ul. Strzelecka 9 budynek B w Kościerzynie w biurach nr 1, 2, 3, 4, 6 w następujących dniach i godzinach:

  • poniedziałek 8.00 – 13.00
  • wtorek 8.00 – 13.00
  • środa 8.00 – 17.00
  • czwartek 8.00 – 13.00
  • piątek 8.00-13.00

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

wniosek-na-dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla - Pobierz

RODO-dodatek-2 - Pobierz

Źródło: UG Kościerzyna

Najnowsze artykuły

Mikołaj w kościele
07.12.2022 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 4.12.2022
05.12.2022 (0 komentarzy)
Brak wypłat dodatku węglowego
01.12.2022 (1 komentarzy)
Zamrożenie cen energii elektrycznej...
29.11.2022 (0 komentarzy)
Komentarze

22.09.2022, 09:44 ... 37.248.***.*** -
0
Jedna wielka fikcja. Wniosek złożony. Wszystkie dokumenty w gopsie złożone na czas na temat ewidencji pieca wszystkiego. Po miesiącu odpowiedź listowna,że decyzja o wypłacie wstrzymana do 31 października. Jedna wielka fikcja!!
22.09.2022, 09:51 Marcin Żurek -
0
Tak sobie ustawodawca wymyślił i przedłużono termin rozpatrywania wniosków z 30 na 60 dno.
25.09.2022, 20:30 ... 37.248.***.*** -
0
Panie Sołtysie coś wiadomo na temat grafiku o wywóz śmieci? Stary się skończył. Zauważyłem ogłoszenie odnośnie zumby może warto by było coś zorganizować dla męskiej części Naszych mieszkańców np w szkole jakaś piłka halowa lub jakieś inne propozycje ktoś podsunie..
25.09.2022, 23:24 Marcin Żurek -
0
Grafiku nie ma jeszcze. Jak tylko się pojawi to jak co roku przygutuję na stronie jak i wydruki "na loddówkę". Gdzieś mi mignął, chyba w aplikacji, taki do końca roku to może na dniach z tego coś zrobię a póki co: 3/10 metale i tworzywa, 7/10 BIO, 10/10 resztkowe, 21/10 BIO, 24/10 resztkowe, 26/10 papier, 31/10 metale i tworzywa. Myślę, że nikt mężczyzny z zumby nie wyprosi a co piłki przekażę zapytanie do dyrektora ZSKiT

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2022 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE