Ferie w szkole nie muszą być nudne….


Udostępnij:
Oceń: 5

Źródło ilustracji: Anna Jakubek


Jak pisał Jan Brzechwa „Tydzień dzieci miał siedmioro: Niech się tutaj wszystkie zbiorą….” no to się zebraliśmy i na dodatek całkiem licznie, bo około 100 osób. Zajęcia odbywały się zarówno w szkole w Łubianie, jak i w PCM w Garczynie. Opiekunami podczas aktywnego wypoczynku byli: Anna Jereczek, Anna Jakubek, Anna Cupa, Janina Dziemińska, Wojciech Zorn oraz Benedykt Skwierawski pod czujnym okiem Pani Dyrektor Jarosławy Reclaff- Ptaszyńskiej.


Zima nie dopisała, ale to nie zepsuło nam wspólnej zabawy. Celem zimowiska było zintegrowanie dzieci i młodzieży. A działo się naprawdę dużo….

Dzieci wykonywały prace plastyczne oraz techniczne. Tworzyły pamiątkowy odcisk dłoni oraz bałwanki z masy solnej. Poznały tajniki plastycznej techniki symetrii, tworząc kwiaty oraz wykonały laurki z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Własnoręcznie zrobili sobie także bransoletki. Odbywały się codziennie zajęcia na sali gimnastycznej, gdzie przeprowadzano różne gry zespołowe oraz zabawy. Wyczekiwaną atrakcją było konstruowanie z #Laboratorium Przyszłości, gdzie dzieci samodzielnie budowały „śmieciołapacza” i „pojazd do nauki jazdy” z klocków Lego Education Spike Prime oraz projektowały w „Tinercad”. Po wykonaniu zadania, uczniowie mogli wydrukować swoje prace na drukarce 3D. Nie zabrakło również zajęć kulinarnych. Wcielając się w rolę prawdziwych szefów kuchni upiekli ciasto oraz wykonali kolorową i zdrową sałatkę owocową.

Strzałem w dziesiątkę była gra terenowa „Tajna misja”, podczas której uczniowie musieli znaleźć ukryte koperty na boisku szkolnym oraz rozwiązać nietuzinkowe łamigłówki. Jak zawsze poszło im świetnie! W naszych pociechach drzemią talenty artystyczne, więc koniecznie musieliśmy znaleźć czas na zabawy taneczne, a także muzyczne.

Atrakcji było mnóstwo. Radości dzieci nie było końca…..Czas wyśmienitej zabawy, wspólnych przeżyć, a nawet wzruszeń…. Dzieci codziennie wracały do swoich domów z uśmiechem na twarzy. Zakończeniem ferii zimowych w szkole był słodki poczęstunek.

Dziękujemy władzom Gminy Kościerzyna, Dyrekcji Zespołu Kształcenia w Łubianie oraz Dyrekcji PCM w Garczynie za współorganizację cudownego czasu, który z pewnością na długo utkwi w naszej pamięci!!!

DZIĘKUJEMY

Anna Jakubek


Poprzedni Następny

Kliknij w obrazek, aby powiększyć.

Źródło: ZK w Łubianie. Opis: Aktywne ferie zimowe 2023 w szkole w Łubianie.

Najnowsze artykuły

Ogłoszenia parafialne 05.02.2023
05.02.2023 (0 komentarzy)
Czyja zguba?
04.02.2023 (0 komentarzy)
Kupię/wynajmę garaż.
02.02.2023 (0 komentarzy)
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
02.02.2023 (0 komentarzy)
Komentarze

29.01.2023, 22:26 X 37.248.***.*** -
1
Koniec ferii tak jak koniec spacerów mieszkańców Łubiany przy jeziorze. Tragedia co tam się zadziało przy bierności wszystkich i ciszy. Najważniejsze,że ogrodzenie zrobione zgodnie ze wszystkimi przepisami. Kto jest właścicielem jeziora? Wie ktoś?
30.01.2023, 15:48 Marcin Żurek -
1
1) "Tragedia co tam się zadziało przy bierności wszystkich i ciszy." - proszę rozwinąć myśl. 2) "Kto jest właścicielem jeziora? Wie ktoś?" - "Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku uprzejmie informuje, iż działka nr 165 o pow. 18,34 ha, obręb Łubiana, gmina Kościerzyna, powiat kościerski obejmuje jezioro Graniczne, z którego wypływa ciek naturalny rzeka Graniczna, co oznacza że wody jeziora należą do śródlądowych wód płynących, w stosunku, do których na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.), dalej: Prawo wodne, prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie, przy czym przed dniem 1 stycznia 2018r. prawa te wykonywał w stosunku do wód płynących rzeki Graniczna, Marszałek Województwa Pomorskiego w imieniu którego administrowała wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, tj. ZMIUW w Gdańsku. Jak ustalono stan prawny jeziora Granicznego objętego działką nr 165 nie jest uregulowany, gdyż wody tego jeziora stanowią własność prywatną. Z uzyskanych informacji wynika, że prowadzone były prace geodezyjne, na podstawie których Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z siedzibą przy ulicy Suchej 12 sporządziło mapę sytuacyjno-wysokością z projektem linii brzegu jeziora Granicznego. Mapa ta została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w grudniu 2017r. Do Starosty Kościerskiego, pomimo sporządzenia ww. mapy, nie wpłynął wniosek oustalenie linii brzegowej jeziora Granicznego. W związku z powyższym nie wszczęto postepowania administracyjnego zmierzającego do jego ustalania. Zważywszy, że przedmiotowa nieruchomość obejmuje wody płynące jeziora Granicznego stąd w celu realizacji zadań statutowych Wód Polskich niezbędne jest przejęcie jej na rzecz PGW WP RZGW. Tut. Zarząd w dalszym ciągu prowadzi regulację stanu prawnego gruntów, jednakże jest to proces długotrwały i nie został jeszcze zakończony. W ocenie tut. Zarządu w celu uregulowania stanu prawnego na ww. terenie niezbędne jest przeprowadzenie procedury związanej z ustaleniem linii brzegu jeziora Granicznego o której mowa w art. 220 Prawa wodnego, czyli de facto pozwalającej na jednoznaczne ustalenie jego przebiegu. Aktualnie tut. Zarząd nie jest w stanie zrealizować wskazanego przedsięwzięcia zważywszy na czas niezbędny do przeprowadzenia prac geodezyjnych i ograniczony limit środków finansowych. Podkreślenia wymaga fakt, że przedsięwzięcia takie planowane są z dużym wyprzedzeniem ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej oraz innych zadań realizowanych przez tut jednostkę. Wskazać jednakże należy, że zgodnie z art. 220 ust. 5 Prawa wodnego, Minister właściwy ds. gospodarki wodnej ustala w drodze decyzji linię brzegu na wniosek podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny. Interes prawny wiąże się z prawem własności, użytkowaniem wieczystym lub użytkowaniem a więc występuje po stronie podmiotów mających prawnorzeczowe uprawnienia do gruntu. Natomiast interes faktyczny mają posiadacze gruntu, gdyż posiadanie jest stanem faktycznym a nie stanem prawnym. Tut. Zarząd podkreśla, że zgodnie z art. 220 ust. 20 Prawa wodnego, dopiero decyzja Ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w przedmiocie ustalenia linii brzegu stanowi podstawę do zmian w ewidencji gruntów i budynków. Gdańsk; 24 marzec 2022 rok. Podpisał z-up dyrektora p.o. z-ca dyrektora Marek Sobocki
30.01.2023, 18:36 X 37.248.***.*** -
-1
Nie jest to chyba normalne,że mieszkańcy nie mogą sobie swobodnie spacerować koło jeziora tak jak to było przez x lat.

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2023 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE