My zbudujemy złote chodniki a Energa nową linię.


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: internet + własne


⚡🤦‍♀️Jest szansa, że zbudujemy dla mieszkańców Łubiany złote chodniki. Sołectwo planuje remont. Ten jednak może potrwać. Niestety wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Choć plany do przeprowadzenia tak ważnej dla nich inwestycji są, to czas, kiedy uda się ją zrealizować jest bliżej nieokreślony. Na drodze stoją formalności. Warto mieć świadomość tego, że obecnie gminy na poziomie solectw nie dysponują rozwiązaniami prawnymi, które ułatwiałyby pozyskiwanie odpowiednich środków. Takie problemy, związane z pozyskiwaniem środków zgodnie z prawem stanowczo wydłużają prowadzenie inwestycji o miesiące, a nawet lata. Zdarzają się także sytuacje, w których z powodu opisanych powyżej trudności, zmuszeni będziemy do zmiany pierwotnych założeń projektowych i np. zmienić złotą kostkę na szarą, co oczywiście przyczynia się także do wydłużenia czasu potrzebnego na realizację danej inwestycji.

Tak mniej więcej brzmi odpowiedź Energi na pytanie Dziennika Bałtyckiego o modernizację naszej linii elektroenergetycznej, o czym przeczytamy w dalszej cześci artykułu. 
 


O problemach, jakie dotykają nas mieszkańców częste braki prądu pisał na swoich łamach Dziennik Bałtycki [LINK]. Redakcja zwróciła się z pytaniem o modernizację linii do Energa-Operator. Energa udzieliła dziennikowi odpowiedzi, o czym dziennik napisał w artykule:

Ciągłe przerwy w dostawie prądu utrudniają życie mieszkańcom Łubiany! Energa odpowiada

Jest szansa, że skończą się problemy mieszkańców Łubiany w gm. Kościerzyna z ciągłymi przerwami w dostawie prądu. Energa planuje remont. Ten jednak może potrwać...

W tej sprawie zwróciliśmy się do ENERGA-OPERATOR. Jak się dowiedzieliśmy, spółka ma w planach znaczne wzmocnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej dla Łubiany, również w sytuacjach obejmujących występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Obecnie przygotowuje dokumentację projektową dwóch ważnych inwestycji związanych z dostawami energii elektrycznej dla tej miejscowości. W ich zakres wchodzi gruntowna modernizacja dwóch linii elektroenergetycznych średniego napięcia za pomocą, których zasilana może być Łubiana. To jest:

  • - modernizację ciągu liniowego średniego napięcia relacji Kościerzyna - Bobrowiec (ok 17,25 km linii);
  • - modernizację poprzez skablowanie w terenach leśnych linii napowietrznej średniego napięcia relacji Kościerzyna - Łubiana (ok 4,511 km linii). Zaznaczyć należy, że linia Kościerzyna - Bobrowiec zapewnia zasilanie rezerwowe dla Łubiany. Tak więc zmodernizowane zostaną dwie linie, zarówno ta podstawowa, jak i ta służąca do ewentualnego awaryjnego zasilania miejscowości.

 


Ze względu na szeroki zakres opisywanych zadań, ENERGA - OPERATOR planuje ich realizację etapowo, m.in. w celu ograniczenia do minimum liczby wyłączeń planowych - informuje Grzegorz Baran, koordynator ds. kontaktu z mediami. - Omawiane inwestycje wymagają przeprowadzenia wielu działań formalnoprawnych, których czas wykonania jest w dużej mierze niezależny od ENERGA-OPERATOR. Konieczne jest m.in. uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, uzyskanie zgód na przejścia przez cieki wodne, tereny PKP, uzyskanie odpowiednich uzgodnień branżowych z gestorami innej infrastruktury technicznej, a także, co jest najważniejsze, uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana jest i zlokalizowana będzie modernizowana infrastruktura energetyczna.
Niestety wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Choć plany do przeprowadzenia tak ważnej dla nich inwestycji są, to czas, kiedy uda się ją zrealizować jest bliżej nieokreślony. Na drodze stoją formalności.
- Warto mieć świadomość tego, że obecnie spółki energetyczne na poziomie sieci dystrybucyjnych nie dysponują rozwiązaniami prawnymi, które ułatwiałyby uzyskiwanie odpowiednich decyzji administracyjnych dot. nieruchomości, co także w przypadku ENERGA-OPERATOR utrudnia realizację procesu projektowego, w przypadku części z prowadzonych zadań - informuje Grzegorz Baran. - Takie problemy, związane z nabywaniem prawa przechodu przez tereny mające posłużyć do budowy infrastruktury energetycznej, stanowczo wydłużają prowadzenie inwestycji sieciowych - o miesiące, a nawet lata. Zdarzają się także sytuacje, w których z powodu opisanych powyżej trudności, ENERGA-OPERATOR zmuszona jest do zmiany pierwotnych założeń projektowych i np. wyznaczenia innego przebiegu linii, co oczywiście przyczynia się także do wydłużenia czasu potrzebnego na realizację danej inwestycji. Podkreślamy, że ENERGA-OPERATOR dokłada wszelkich starań, aby wykonać wszystkie zadania związane z omawianymi inwestycjami w jak najkrótszym możliwym terminie. Zaznaczamy również, że pomimo obiektywnych, niezależnych od ENERGA-OPERATOR czynników, zmodernizowaliśmy już i przebudowaliśmy ponad 6 km linii napowietrznych średniego napięcia na terenie gminy Kościerzyna.

Redakcja dziennika planuje również zająć się tematem rekompensat z tytułu przerw w dostawie energii.

Marcin Żurek

Źródło: Dziennik Bałtycki

 

Najnowsze artykuły

Majowe w Łubianie
21.05.2024 (0 komentarzy)
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
20.05.2024 (0 komentarzy)
Piknik rodzinny w Łubianie połączon...
19.05.2024 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 19.05.2024
19.05.2024 (0 komentarzy)
Komentarze

13.03.2023, 19:52 Żorżyk 79.186.***.*** -
-2
Artykuł o wszystkimi i o niczym z tymi chodnikami to radzę ostrożnie bo pisiory rozkradana
13.03.2023, 19:56 Marcin Żurek -
4
Może i o wszytkim i o niczym. Czytając odpwowiedź Energi dla Dziennika Bałyckiego takie było moje pierwsze skojarzenie. Zrobimy, tylko nie wiadomo kiedy, a może i nie zrobimy...

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2024 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE