Ogłoszenia parafialne 19.03.2023


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Kamil Pek


⛪🙏Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.00 a w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych. Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie internetowej naszej parafii.


OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

4 Niedziela Wielkiego Postu - 19.03.2023 r.

1. Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu w tradycji Kościoła nazywa się niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2. Dzisiaj przed kościołem do puszek zbiórka „Ad Gentes” którą wspieramy naszych polskich misjonarzy pracujących w krajach misyjnych.

3. Trwa Wielki Post. Zachęcam wszystkich do przeżycia tego czasu zgodnie z duchem naszej chrześcijańskiej wiary i tradycji.  Modlitwa, post i jałmużna to główne treści Wielkiego Postu. Okazję do modlitwy wspólnej mamy w naszym kościele podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.00 i dzisiaj na Gorzkich Żalach o godz. 15.30. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.  Okazję do jałmużny mamy w piątek podczas Drogi Krzyżowej. Ofiary na ten cel można także wrzucać do skarbony pod chórem i w kruchcie kościoła. Zachęcam także do umartwienia a zwłaszcza do powstrzymania się od picia napojów alkoholowych.

4. W zakrystii do odebrania nowy numer „Pielgrzyma”

5. Od dzisiaj można w kruchcie kościoła nabyć świece wielkanocne w kształcie małego paschału na 2023 r. w cenie 15 zł.  Akcja prowadzona jest przez Caritas i dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc dla Ukrainy.

6. W sobotę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu msze św. będą o godz.  11.00 i 17.00.  Jest to dzień Świętości Życia oraz Dzieła Duchowej Adopcji. Po Mszach św. będzie można przystąpić do tego modlitewnego dzieła. Każdy chętny otrzyma deklarację przystąpienia do tej modlitwy. Deklaracje te zostaną uroczyście złożone przy ołtarzu po Mszach świętych.

7. Za tydzień rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje, które w tym roku wygłosi ksiądz Waldemar Prądziński doktorant Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wraz z dwoma alumnami naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Rekolekcje zakończą się spowiedzią św. W tych samych dniach odbędą się także rekolekcje dla naszej szkoły.Przypominam, że dzieci i młodzież uczęszczająca na naukę religii w naszej szkole bierze w nich udział obowiązków. Bardzo proszę  w zakrystii zgłaszać chorych, których ksiądz  Rekolekcjonista odwiedzi we wtorek po obiedzie.

 

Rekolekcje  Parafialne

ŁUBIANA  25.03- 29.03.2023 r. 

 

Sobota  25.03.23 r. –   godz.18.00   Msza  św.  z  nauką ogólną    

 

Niedziela  26.03.2023 r. – godz. 8.30; 11.00 i 16.00  Msze  św. z  nauką  ogólną

po Mszy św. o godz.11.00  nauka  dla  młodzieży do  bierzmowania i ponadgimnazjalnej

godz. 15.00   Gorzkie  Żale  z kazaniem pasyjnym       

               

Poniedziałek 27.03.2023 r.   

godz. 8.00   Msza  św.   z  nauką  ogólną dla dorosłych    

godz. 18.00 -  Msza  św.  z  nauką  dla  dorosłych 

 

Wtorek 28.03.2023 r.    

godz. 8.00   Msza  św.  z  nauką  ogólną dla dorosłych  

godz. 12.30 – odwiedziny  chorych

godz. 18.00 Msza  św.  z  ogólną dla dorosłych    

 

Środa 29.03.2023 r.    

godz. 9.00   Msza  św.  z  nauką  ogólną  dla dorosłych

godz. 11.00 - wspólna Msza św. dla dzieci i młodzieży i zakończenie rekolekcji szkolnych

godz. 18.00  Msza  św.  z  nauką  ogólną  i  zakończenie  rekolekcji                                                 

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA - w ŚRODĘ 29 marca 2023 r. godz. 9.00 - 11.00; godz. 15.00 – 17.30  z  przerwą około godziny 16.45

 

We wtorek i środę kolekta na potrzeby ks. Rekolekcjonisty 

 

OŚWIADCZENIE
RZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.
To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela
dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.

 

Warszawa, 9 marca 2023 roku
                                                                          Stanisław Gądecki
                                                                          Arcybiskup Metropolita Poznański
                                                                          Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać  na konto parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.

Na powyższe konto można także wpłacać ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej, opata za intencję mszalną w dniu... itp.  Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.

                                                                        

                                                                         Z góry dziękuję za  wszelkie ofiary.

                                                                         Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

INTENCJE MSZALNE

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 20.03.2023 r.

Godz. 17.00 P/o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ tatę i dziadka Konrada 12 rocznicę śmierci ze wspomnieniem mamy i babci Leokadii       

                      K/o opiekę Świętego Józefa nad rodziną Marka, Edyty i Artura

Wtorek 21.03.2023 r.

Godz. 17.00 P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze   Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów zwłaszcza o zdrowie dla Marii, Karola i całej rodziny

                      K/ o światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Świętego Jana Pawła II dla Marka

Środa 22.03.2023 r.

Godz. 17.00 P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Aniołów Stróżów zwłaszcza o zdrowie dla Weroniki z okazji roczku

                      K/ o światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej i Świętego Jana Pawła II dla Marka

CZWARTEK 23.03.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Dariusza w 12 rocznicę śmierci ze wspomnieniem Bernarda i Gerarda oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

                     K/ w pewnej intencji

PIĄTEK 24.03.2023 r.

Godz. 17.30 P/ o łaskę nieba dla ++ Leona Majewskiego w 2 rocznicę śmierci ze wspomnieniem teścia Józefa

                      K/ o łaskę nieba dla ++ męża Henryka Klaczyńskiego w 9 miesiącu po śmierci oraz braci Stanisława, Andrzeja, Ludwikę i Krzysztofa Pellowskich

Sobota 25.03.2023 r.

Godz. 11.00 P/ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny i Ryszarda oraz całej rodziny

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Hildegardę Nakielską ze wspomnieniem dziadków z obojga stron oraz siostrę Irenę i wujka Mariana

         R/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Tadeusza, córki Wiolety, ojca Jana, brata Kazimierza i Jolanty

         K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, opiekę Matki   Bożej dla Księdza Kanonika Bogdana – intencja od Marii, Grzegorza i Damiana

Niedziela 26.03.2023 r.

Godz. 8.30    P/ o łaskę nieba dla ++ rodziców Bertę, Bernarda, Leokadię, Franciszka, wszystkich krewnych i znajomych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.00   P/ o łaskę nieba dla + męża Józefa Kobosa z okazji urodzin

                        R/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla +ojca Józefa   Jażdżewskiego w 20 rocznicę śmierci                      

                        K/ o Miłosierdzie Boże w intencji wiadomej Panu Bogu        

Godz. 16.00 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Jana, Annę i Bolesława Knopik        

                       R/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ z Róż Matek i ich rodzin

UWAGA: 

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt  – 501 540 808  lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

Źródło: parafialubiana.pl

Najnowsze artykuły

26 maja - Dzień Mamy
26.05.2023 (0 komentarzy)
Festyn Patriotyczny i projekcja filmu
24.05.2023 (0 komentarzy)
Czyja zguba? - pies wrócił do domu
22.05.2023 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 21.05.2023
22.05.2023 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2023 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE