Ogłoszenia parafialne 21.05.2023


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Kamil Pek


⛪🙏Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00 a w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych. Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie internetowej naszej parafii.


OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

Wniebowstąpienie Pańskie  - 21.05.2023 r.

 

1. Dzisiaj przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa jest Jego wniebowstąpienie, a więc powrót do Ojca. Jezus odchodzi, zostawiając jednak obietnicę ciągłej obecności wśród nas w mocy Ducha Świętego.

2. Wczoraj wyruszyła z naszej parafii 30 piesza pielgrzymka do Wiela licząca 30 osób i. Powrót pielgrzymów pieszych dzisiaj w godzinach wieczornych ok. 20.00. Chciałem już teraz bardzo podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej pielgrzymki i za udział w niej wszystkich pielgrzymów.

3. Skorzystajmy z zaproszenia do wzięcia udziału w nabożeństwach majowych odprawianych w kościele   w dni powszednie po pierwszej wieczornej mszy św. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Łubianie, zaprasza swoich członków i wszystkich mieszkańców wioski na nabożeństwa majowe w piątek 26.05 o godz. 18.00 przy starej szkole i w sobotę 27.05 o godz..18.00 przy kapliczce Matki Bożej za wioska przy drodze do Kościerzyny obok domu p. Łąckich.

4. Po mszy św. do odebrania nowy numer nowy numer „Pielgrzyma”

5. W kruchcie kościoła można złożyć podpis pod listą poparcia za obywatelskim projektem ustawy o zmianie prawa oświatowego pod nazwą „Chrońmy dzieci – wspierajmy rodziców. Projekt zakłada wprowadzenie takich zmian w prawie oświatowym, które pozwolą rodzicom decydować o tym, kto i jakie treści będą przekazywane dzieciom w szkole.

6. Za tydzień dzień dziękczynienia – puszka na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie

7. W przyszłą niedzielę w Łubianie, na   placu przy rogu ulicy Długiej i Lipowej odbędzie się Festyn Patriotyczny z okazji 79 rocznicy bitwy pod Łubianą. Rozpocznie się on   Mszą św. o godz.11.00 i złożeniem kwiatów przy tablicy poległych w tej bitwie żołnierzy Gryfa Pomorskiego i przy obelisku obok kościoła. W programie raj pieszy po Łubianie, turniej piłki nożnej na Orliku o pucha księdza Proboszcza, konkurs plastyczny dla dzieci, bieg żołnierzy wyklętych, inscenizacja z życia żołnierzy Gryfa Pomorskiego, grochówka, ognisko i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakatach przy kościele i na tablicach sołeckich.Serdecznie zapraszamy.

8. Dużymi krokami zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Nawiązując do tradycji   w tym roku pójdziemy w procesji do czterech ołtarzy   następującą trasą: z kościoła ul. Szkolną, Długą, Lipową, Dębową, Akacjową, Kaszubską do domu ks. Kiliana a potem wrócimy się do  ul. Długiej i pójdziemy do kościoła ul. Długą i Kościelną. Bardzo proszę, aby ołtarze przygotowali w następujących miejscach:

 

-  I ołtarz na rogu ul. Brzozowej i Lipowej mieszkańcy bloku przy ulicy Osiedlowa nr.8 kl. A i B

-  II ołtarz na polu przy ul. Akacjowej mieszkańcy ulicy Kasztanowej, Świerkowej i Jodłowej

-  III ołtarz na ul. Kaszubskiej przy domu ks. Kiliana mieszkańcy mieszkańcy całej ul. Długiej

- IV ołtarz przy kapliczce na rogu Długiej i Kościelnej mieszkańcy ul. Osiedlowa 8 kl. C i D

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

       Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

                                                         Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

 

 

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać  na konto parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.

Na powyższe konto można także wpłacać ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej, opata za intencję mszalną w dniu... itp.  Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.

                                                                        

                                                                         Z góry dziękuję za  wszelkie ofiary.

                                                                         Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 22.05.2023 r.

Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba dla ++ Edmunda Talaśkę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

                      K/ w pewnej intencji wiadomej Panu Bogu

Godz. 18.30 P/ o ulgę w cierpieniu i jeśli jest taka wola Boża o łaskę zdrowia dla Marii

Wtorek 23.05.2023 r.

Godz. 18.00 P/o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++Kazimierza   Wrzałka w 6 rocznicę śmierci ze wspomnieniem rodziców Weroniki i Mariana Wrzałka

                      K/ o światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Świętego Jana Pawła II dla Reni w intencji pracy twórczej

Godz. 18.30 P/ o ulgę w cierpieniu i jeśli jest taka wola Boża o łaskę zdrowia dla Marii

Środa 24.05.2023 r.

Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ rodziców Joannę i Augustyna, siostrę Irenę i szwagra

                      K/ w pewnej intencji

CZWARTEK 25.05.2023 r.  

Godz. 18.00 P/ o radość nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Stanisława, Szczepana, rodziców chrzestnych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

                     K/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla Romana Niklasa w 3 rocznicę śmierci oraz jego rodziców

Godz. 18.30 P/za +córkę Jolantę w 19 rocznice urodzin i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 

PIĄTEK 26.05.2023 r.

Godz. 18.00 P/o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ mamy Hildegardy Nakielskiej ze wspomnieniem siostry Ireny dziadków z obojga stron oraz wujka Mariana

                      K/ ++ rodziców Paulinę i Franciszka Pellowskich, męża Jerzego Kazimierza, brata Stanisława i Antoniego

Sobota 27.05.2023 r.

Godz. 18.00P /o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Janiny     Peplińskiej z okazji Dnia Matki

                      K/ o światło Ducha Świętego opiekę Matki Bożej i św. Jana   Pawła II dla Reni w jej pracy twórczej

NIEDZIELA 28.05.2023 r.

Godz. 8.30 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Olgierda z okazji 18 urodzin       

Godz. 11.00  P/ o łaskę nieba dla + Józefa Kobos w 1 rocznicę śmierci

                       K/ o radość nieba i Boże Miłosierdzie dla męża Franciszka w 22 rocz. śmierci

Godz. 16.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla + Krystyny Sobiechowskiej z okazji urodzin

 

UWAGA: 

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt  – 501 540 808  lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

Źródło: parafialubiana.pl

Najnowsze artykuły

Informacja na temat kolumn wojskowych
25.02.2024 (0 komentarzy)
Oddaj lęki, ból i smutek w dobre ręce
22.02.2024 (0 komentarzy)
Wyłączenie planowe zasilania
21.02.2024 (0 komentarzy)
Podatek od nieruchomości I rata
21.02.2024 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2024 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE