Ogłoszenia parafialne 29.05.2023


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Kamil Pek


⛪🙏Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00 a w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych. Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie internetowej naszej parafii.


OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

Uroczystość  Zesłania  Ducha  Świętego  - 28.05.2023 r.

1. Dziś radujemy się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, módlmy się o światło i moc Ducha Świętego dla nas wszystkich. Jutro – drugi dzień Zielonych Świątek - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. W tym dniu będą Msze Św. o godz. 11.00 i 18.00

2. Dzisiaj Kościół w Polsce obchodził po raz XVI Święto Dziękczynienia. Z tej okazji dzisiaj zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.

3. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Trójcy Przenajświętszej z tej racji w Kościerzynie odpust parafialny. Suma odpustowa o godz.12.30. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej.

4. Po mszy św. do odebrania nowy numer nowy numer „Pielgrzyma

5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek i I sobota miesiąca. W piątek od godziny 17.00 dla wszystkich okazja do spowiedzi świętej, a w sobotę przed Msza świętą różaniec Róż Matek.

6. Dużymi krokami zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Nawiązując do tradycji   w tym roku pójdziemy w procesji do czterech ołtarzy   następującą trasą: z kościoła ul. Szkolną, Długą, Lipową, Dębową, Akacjową, Kaszubską do domu ks. Kiliana a potem wrócimy się do  ul. Długiej i pójdziemy do kościoła ul. Długą i Kościelną. Bardzo proszę, aby ołtarze przygotowali w następujących miejscach:

-  I ołtarz na rogu ul. Brzozowej i Lipowej mieszkańcy bloku przy ulicy Osiedlowa nr.8 kl. A i B

-  II ołtarz na polu przy ul. Akacjowej mieszkańcy ulicy Kasztanowej, Świerkowej i Jodłowej

-  III ołtarz na ul. Kaszubskiej przy domu ks. Kiliana mieszkańcy całej  ul. Długiej

- IV ołtarz przy kapliczce na rogu Długiej i Kościelnej mieszkańcy ul. Osiedlowa 8 kl. C i D

Już teraz zapraszam dziewczynki do sypania kwiatków. Bardzo proszę, aby dziewczynki, które za rok będą przyjęte do I Komunii św., a więc z obecnej kl. II i w tym roku przyjęte do I Komunii Świętej tj. z klasy III, obowiązkowo brały w tym udział. Dziewczynki młodsze i starsze (nie ma granicy wieku) można zapisywać u pani Joli katechetki. Pierwsze próby będą w najbliższą piątek (02.06.23) o godz. 16.00 przy naszym kościele.

7. Jeszcze raz dziękuje pielgrzymom do Wiela za ich trud i modlitwę oraz tym, którzy przyczynili się do jej zorganizowania.

8. Dzisiaj w Łubianie, na   placu przy rogu ulicy Długiej i Lipowej odbędzie się Festyn Patriotyczny z okazji 79rpcznicy bitwy pod Łubianą. Rozpocznie się on   Mszą św. o godz.11.00 i złożeniem kwiatów przy tablicy poległych w tej bitwie żołnierzy Gryfa Pomorskiego i przy obelisku obok kościoła. W programie raj pieszy po Łubianie, turniej piłki nożnej na Orliku o pucha księdza Proboszcza, konkurs plastyczny dla dzieci, bieg żołnierzy wyklętych, inscenizacja z życia żołnierzy Gryfa Pomorskiego, grochówka, ognisko i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakatach przy kościele i na tablicach sołeckich. Serdecznie zapraszamy.

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

       Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

                                                         Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

 

 

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać  na konto parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.

Na powyższe konto można także wpłacać ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej, opata za intencję mszalną w dniu... itp.  Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.

                                                                        

                                                                         Z góry dziękuję za  wszelkie ofiary.

                                                                         Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 29.05.2023 r.

Godz. 11.00 P/o radość nieba dla ++ mamy Janiny z okazji dnia Matki ze wspomnieniem taty Tadeusza Gajewskich

Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba dla ++ mamy Elżbiety w 35 rocznicę śmierci ze wspomnieniem ojca Hieronima, Elżbiety i Dawida

                      K/ o Boże błogosławieństwo w darach Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej oraz o potrzebne łaski dla rodziny Krajewskich

Wtorek 30.05.2023 r.

Godz. 18.00 P/o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++Anieli w kolejną rocznicę urodzin, ze wspomnieniem Franciszka, Leszka, Szczepana i Stanisława

                     K/ w pewnej intencji

Środa 31.05.2023 r.

Godz. 18.00 P/z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem Świętej Kingi dla całej rodziny

                     K/ ++ mamę Anielę z okazji imienin, ojca Augustyna Borzestowskich, ich braci Romana, Zenona, Tadeusza, Jana i Reginy          

CZWARTEK 01.06.2023 r.  

Godz. 18.00 P/ o radość nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ mamę Jadwigę ze wspomnieniem ojca Klemensa Ramczykowskich i ++ z rodziny oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK 02.06.2023 r.

Godz. 18.00 P/o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Elżbiety Kozikowskiej w 2 rocznicę śmierci ze wspomnieniem Jana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

                    K/ w podziękowaniu Panu Bogu za dar kapłaństwa, Matce Bożej i Świętemu Maksymilianowi za opiekę

                   G/o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla +Pawła Cyman – intencja od Róż Męskich

Sobota 03.06.2023 r.

Godz. 18.00 P/o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Antoniego     Peplińskiego ze wspomnieniem Marii Peplińskiej

                      K/ + Marię Wysiecką w 2 tygodnie po śmierci – intencja księdza Kanonika

NIEDZIELA 04.06.2023 r.

Godz. 8.30    P/ o łaskę nieba dla ++ mamy Hildegardy, Eryki, Stanisława oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.00  P/ o łaskę nieba dla ++Krystynę w dniu urodzin  ze wspomnieniem rodziców i dziadków z obojga stron oraz za koleżankę Celinę

                       K/ dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w zdrowiu, Matce Bożej i Świętemu Maksymilianowi o opiekę nad bratem Zbigniewem z okazji 78 urodzin

Godz. 16.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla + Jadwigi w 16 rocznicę śmierci ze wspomnieniem Józefa, Tomasza, Danuty i Stanisława Kaszubowskich

 

UWAGA: 

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt  – 501 540 808  lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

Źródło: parafialubiana.pl

Najnowsze artykuły

Zaginął pies
05.12.2023 (0 komentarzy)
Nasze "Otwarte Serca" w telewizji T...
03.12.2023 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 03.12.2023
03.12.2023 (0 komentarzy)
Komunikat SANEPIDu - woda zdatna d...
27.11.2023 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2023 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE