Ogłoszenia parafialne 04.06.2023


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Kamil Pek


⛪🙏Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00 a w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych. Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie internetowej naszej parafii.


OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

Trójcy  Przenajświętszej - 04.06.2023 r.

 

1. Dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej i zarazem zakończenie czasu spowiedzi i Komunii wielkanocnej. W Kościerzynie w parafii Świętej Trójcy odpust parafialny, suma o godz. 12.30.

2. W najbliższy czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Zapraszam dziewczynki do sypania kwiatków. Bardzo proszę, aby dziewczynki, które za rok będą przyjęte do I Komunii św., a więc z obecnej kl. II obowiązkowo brały w tym udział. Dziewczynki młodsze (nie ma granicy wieku) można zapisywać u pani Joli katechetki. Próba będzie w poniedziałek i we wtorek o godz. 17.00. Bardzo też proszę o udekorowanie domów na trasie procesji. Tegoroczna procesja pójdzie następującą trasą: Kościelną, Długą, Lipową, Dębową, Akacjową, Kaszubską do domu Ks. Kiliana i ul. Długą i Kościelną wróci do kościoła. Proszę, aby ołtarze w tym roku przygotowali:

-  I ołtarz na rogu ul. Brzozowej i Lipowej mieszkańcy bloku przy ulicy Osiedlowa nr.8 kl. A i B

-  II ołtarz na polu przy ul. Akacjowej mieszkańcy ulicy Kasztanowej, Świerkowej i Jodłowej

-  III ołtarz na ul. Kaszubskiej przy domu ks. Kiliana mieszkańcy całej ul. Długiej

- IV ołtarz przy kapliczce na rogu Długiej i Kościelnej mieszkańcy ul. Osiedlowa 8 kl. C i D

Bardzo prosimy, aby mężczyźni odpowiedzialni za budowę ołtarzy z własnym transportem przybyli pod garaże za kościołem w środę o godz. 15.00. Przypominam, że tak jak co rok z racji przyjazdu na procesję orkiestry z Wąglikowic Msza św. z procesją rozpocznie się o godz. 11.30 (pół godziny później niż w normalną niedzielę), pozostałe msze św. normalnie o 8.30 i 16.00. Bardzo proszę o niesienie w czasie procesji parafialnych chorągwi, feretronów, różańca a naszych strażaków krzyża, swojego, sztandaru i baldachimu. Przez cały tydzień trwa oktawa Bożego Ciała, dlatego po wieczornych mszach św. będą procesje dookoła kościoła (oprócz soboty – odpust w Kościerzynie), a w niedzielę po sumie o godz. 11.00. Bardzo proszę o liczny udział zarówno dzieci jak i dorosłych i o niesienie chorągwi i feretronów. Baldachim w czasie oktawy tradycyjnie noszą ojcowie dzieci przyjętych w tym roku do I Komunii św., mam nadzieję, że nie zabraknie ojców do noszenia baldachimu.

W Boże Ciało dzieci z klasy IV tj. przyjęte do I Komunii Świętej rok temu obchodzą swoją I rocznicę, dlatego przychodzą obowiązkowo na Mszę świętą o godz.11.30 i biorą udział w procesji Bożego Ciała.

3. Za tydzień 2 niedziela miesiąca kolekta na potrzeby parafii Bardzo dziękuję za wszystkie ofiary do tej pory na ten cel składane. Bóg zapłać.

4. W dniach 17-21 czerwca odbędą się w Kościerzynie, parafii Świętej Trójcy, doroczne uroczystości odpustu Matki Bożej Kościerskiej Królowej Rodzin. Centralne uroczystości odpustowe odbędą się, w sobotę, 17 czerwca. Mszy świętej o godz. 12.00 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi J.E. Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna. Kustosz Sanktuarium zaprasza w sposób szczególny wszystkich, którzy przybędą w pieszych pielgrzymkach, jak również tych, którzy indywidualnie, wraz ze swymi rodzinami przybędą na odpust. Z parafii Lipusz z tej okazji wyrusza tradycyjna pielgrzymka piesza, która idzie przez naszą parafię. Około godziny 8.30 przybędzie do naszego kościoła i po krótkim odpoczynku, około godz. 9.00 wyruszą do Kościerzyny. Chętni z naszej parafii, którzy chcieliby wziąć udział w tej pielgrzymce mogą dołączyć się do pielgrzymów z Lipusza, do czego bardzo zachęcam szczególnie ludzi młodych i całe rodziny.

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

       Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

                                                         Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

 

 

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać  na konto parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.

Na powyższe konto można także wpłacać ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej, opata za intencję mszalną w dniu... itp.  Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.

                                                                        

                                                                         Z góry dziękuję za  wszelkie ofiary.

                                                                         Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 05.06.2023 r.

Godz. 18.00 P/ za dusze w czyśćcu cierpiące

                      K/ o łaskę zdrowia dla Andrzeja i Maksymiliana, o opiekę Matki Bożej i naszych Świętych Patronów

                     G/ ++ za zmarłych rodziców i z rodziny 

       

Wtorek 06.06.2023 r.

Godz. 18.00 P/o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++mamy Gertrudy z okazji 90 urodzin ze wspomnieniem taty Kazimierza i dziadków z obojga stron

                     K/ w pewnej intencji

 

Środa 07.06.2023 r.

Godz. 18.00 P/o łaskę nieba dla ++ rodziców Jana i Zofię Mielewczyk

 

CZWARTEK 08.06.2023 r. - Boże Ciało  

Godz. 8.30 P/ o łaskę nieba dla ++ wujków, ciocie, dziadków i babcie z obojga stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

                    G/ Pawła Cyman – intencja od uczestników pogrzebu

Godz. 11.30  P/ w intencji parafii, zwłaszcza dzieci, które rok temu przyjęły I Komunię Świętą i ich rodzin                                                 

                        K/ o Boże błogosławieństwo w darach ducha nieba, opiekę Matki Bożej dla  Wiesławy z rodziną                           

                       G/ o łaskę nieba dla + Marii Wysieckiej – 1 intencja od Osiedlowej 4

Godz. 16.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Wandę Kulas z okazji 93 urodzin ze wspomnieniem rodziców Elżbiety i Józefa Jakubek

 

PIĄTEK 09.06.2023 r.

Godz. 18.00 P/o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ męża i ojca Kazimierza Etmańskiego, jego rodziców Helenę i Władysława, ciocię Gertrudę, Juliana i Wandę Turzyńskich

                      K/ o łaskę nieba i Boże Miłosierdzie dla + Edwina Piechowskiego   

 

Sobota 11.06.2023 r.

Godz. 18.00 P/o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Agnieszkę Żywicką i Mariannę Kobiela

                      K/ o łaskę nieba i Boże Miłosierdzie dla + Marii Wysieckiej 

 

NIEDZIELA 12.06.2023 r.

Godz. 8.30    P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Izabeli i Piotra z okazji 30 rocznicy ślubu i dla całej rodziny

Godz. 11.00  P/ o łaskę nieba dla ++Antoniego Pastwa w 5 rocznicę śmierci  ze wspomnieniem Elżbiety  i Zygmunta  Pek oraz Janusza Bober i za dusze w czyśćcu cierpiące

                       K/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Może dla + Tadeusza Maszk

Godz. 16.00 P/ o łaskę nieba dla ++ syna Mateusza z okazji urodzin ze wspomnieniem rodziców i dziadków

 

UWAGA: 

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt  – 501 540 808  lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

Źródło: parafialubiana.pl

Najnowsze artykuły

Szukam opiekunki do starszej pani.
22.07.2024 (0 komentarzy)
Czyja zguba?
22.07.2024 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 21.07.2024
21.07.2024 (0 komentarzy)
Odbiór śmieci w nadchodzącym tygodniu
21.07.2024 (0 komentarzy)
Komentarze

04.06.2023, 21:58 odpust 10 i 17 VI ? 176.221.***.*** -
-1
10 czerwca też jest odpust w Kościerzynie bo nie będzie procesji w sobotę po Bożym Ciele?

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2024 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE