Ogłoszenia parafialne 10.09.2023


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Kamil Pek


⛪🙏Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00 a w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych. Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie internetowej naszej parafii.


OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

XXIII  Niedziela  Zwykła   -  10.09.2023 r.

 

1. Za tydzień przed kościołem puszka na nasze Wyższe Seminarium Duchowne. Dzisiaj 2 niedziela miesiąca z tej okazji kolekta na potrzeby naszej parafii. Polecam ją Waszej ofiarności i za wszystkie ofiary bardzo dziękuję.

2. W środę przypada 13. dzień miesiąca zaraz po Mszy św. o godz. 18.00 nabożeństwo fatimskie wraz z procesją. Proszę o niesienie figury w tym miesiącu V Różę Matek.

3. W czwartek 14 września w Kościerzynie jest odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego- suma o godz.11.00. W przyszłą sobotę 16 września odpust ku czci Matki Boskiej Bolesnej. Suma odpustowa będzie o godz. 12.00 poprzedzona procesją, która wyruszy już o godz. 11.45 spod klasztorku na ul. 8 marca. Jest to także Święto Róż Różańcowych Rejonu Kościerskiego, dlatego bardzo proszę, aby brały w niej udział wraz ze swoimi sztandarami delegacje zarówno Róż Matek jak i Ojców z naszej parafii.

4. Można już zamawiać intencje mszalne na nowy 2024 rok.

5. Osoby, które planują zawrzeć małżeństwo sakramentalne w roku przyszłym, proszone są, aby do końca września zgłosiły się do biura parafialnego w celu omówienia przygotowania do ślubu. Zachęcamy narzeczonych, żeby uczestniczyli w jesiennych terminach Weekendów dla narzeczonych oraz Spotkań dla narzeczonych”.  Spotkania odbywają się w Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie. Szczegóły w biurze i na stronie internetowej Parafii Świętej Trójcy w Kościerzynie.

6. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Łubianie organizuje w sobotę 16 września wycieczkę rowerową i Biesiadę Kaszubską. Szczegóły na plakatach wywieszonych w gablotach sołeckich.

7. Zmarła w wieku 77 lat śp. Gertruda Ostrowska z ulicy Osiedlowej 4 /24 pogrzeb będzie we wtorek o godz.12.00. Różaniec za zmarłą w kościele dzisiaj i w niedzielę po wieczornej Mszy św. a w poniedziałek o godz.19.00

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

       Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

                                                         Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

 

 

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać  na konto parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.

Na powyższe konto można także wpłacać ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej, opata za intencję mszalną w dniu... itp.  Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.

                                                                        

                                                                         Z góry dziękuję za  wszelkie ofiary.

                                                                         Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

INTENCJE MSZALNE

 

 

Poniedziałek 11.09.2023 r.

Godz. 18.00 P/ o spokój duszy dla +Łukasza Słowika i +Stanisława Górnego

                       K/ o łaskę nieba dla ++ mamy Moniki w 8 rocznicę śmierci, jej rodziców Wincentego i Franciszki oraz ++ rodzeństwo

Godz. 18.30  G/ o łaskę nieba dla +Dariusza Komendarczyka – intencja od siostry z rodziną

Wtorek 12.09.2023 r.

Godz. 18.00    P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ matki Jadwigi z okazji urodzin, ojca Klemensa, siostry Renety, Natalii, Heleny, Jerzego, Stanisława ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące

                          K/ o łaskę nieba dla ++żony, mamy i babci Eugenii Zdanowskiej w 3 rocznicę śmierci

Godz. 18.30 G/ o łaskę nieba dla +Marii Skierka – 1 intencja od Osiedlowej 8

Środa 13.09.2023 r.

Godz. 18.00 P/ w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej przeżyte lata dla Stanisławy prosząc o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże, oraz opiekę Bożą dla dzieci i wnucząt  

                        K/ w pewnej intencji wiadomej Panu Bogu

CZWARTEK 14.09.2023 r.

Godz. 18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Hani i Marka oraz całej rodziny w 27 rocznicę ślubu.                                                

                       K/ o Boże błogosławieństwo w łasce szczęśliwego rozwiązania dla córki Moniki i Justyny, pod opieką Matki Bożej i Świętego Jana Pawła II

Piątek 15.09.2023 r.

Godz. 18.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla całej rodziny             

                        K/ o łaskę nieba dla + Jana Brezy – intencja  1 z 5 od sąsiadów z Osiedlowej 6

Godz. 18.30 G/ o łaskę nieba dla +Waldemara Zimowskiego – 2 intemcja od Osiedlowej 6

Sobota 16.09.2023 r.

Godz. 18.00 P/ o łaskę nieba dla ++ Hildegardy Nakielskiej ze wspomnieniem dziadków z obojga stron siostry Ireny i wujka Mariana

                      K/o łaskę nieba dla ++ mamy Anieli w 5 rocznicę śmierci i ojca Augustyna Borzestowskich, siostry Reginy, braci Romana, Zenona, Tadeusza i Jana

NIEDZIELA 17.09.2023 r.

Godz. 8.30    P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++rodziców Marii i Edmunda Ossowskich i Jana Sylka          

Godz. 11.00 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++mamę Martę w 4 rocznicę śmierci ze wspomnieniem Antoniego

                       K/ o łaskę nieba dla ++ Ludwika Błaszkowskiego – intencja od koleżanek i kolegów z Zarządu Związku Zawodowego Budowlani

Godz. 16.00 P/ o życie wieczne dla + męża, ojca i dziadka Leona i za dusze w czyśćcu cierpiące

 

UWAGA: 

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt  – 501 540 808  lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

Źródło: parafialubiana.pl

Najnowsze artykuły

Majowe w Łubianie
21.05.2024 (0 komentarzy)
Ostrzeżenie meteorologiczne - burze
20.05.2024 (0 komentarzy)
Piknik rodzinny w Łubianie połączon...
19.05.2024 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 19.05.2024
19.05.2024 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2024 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE