Ogłoszenia parafialne 29.10.2023


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Kamil Pek


⛪🙏Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.00 a w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych. Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie internetowej naszej parafii.


OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

XXX Niedziela  Zwykła – 29.10.2023 r.

 

1.  Obchodzimy dzisiaj dzień poświęcenia kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami. Modlitwą ogarniamy budowniczych, posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu naszego kościoła.

2. W środę Dzień Wszystkich Świętych. Msze Św. w naszym kościele o godz.8.30 i 11.00, natomiast z racji Mszy Św. o godz. 13.00 na cmentarzu, nie będzie Mszy św. o godz.16.00. Dzień Wszystkich Świętych jest wielkim świętem kościelnym, dlatego przypominam, o obowiązku uczestniczenia w tym dniu we Mszy Świętej.

W czwartek 02 listopada przypada Dzień Zaduszny. Niech nie zabraknie nas w tym dniu w kościele, aby wspólnie modlić się za naszych bliskich oraz za tych, o których nikt już nie pamięta. Dusze w czyśćcu oczekują od nas modlitewnej pomocy. 02 listopada Msze Św. o godz. 10.00, 11.00 oraz o 17.00. Msze św. zbiorowe za zmarłych polecanych w wypominkach będą odprawione po procesji na cmentarzu o godz. 13.00 i w Dzień Zaduszny o godz. 11.00.   Bardzo proszę, aby nasi strażacy w dniu Wszystkich Świętych na naszym cmentarzy przygotują dodatkowe miejsca parkingowe na cmentarzu do których dojazd będzie od strony starej bramy cmentarnej, jednak, bardzo proszę o niezastawianie dróg dojazdowych na cmentarza tak, aby był możliwy przejazd w razie potrzeby dla Pogotowia i Straży Pożarnej. Naszych strażaków proszę także o niesienie na cmentarzu w czasie procesji krzyża i chorągwi.

3. Zachęcam do oddawania karteczek z wypominkami, które będą czytane w kościele w Dzień Zaduszny oraz w oktawie Wszystkich Świętych po Mszach świętych. Karteczki do wypisywania wypominek są wyłożone na stoliku w kruchcie kościoła lub w zakrystii. Wypisane karteczki proszę oddawać osobiście u mnie.  Bardzo proszę o wyraźne wypisywanie karteczek ze zmarłymi, kartki nieczytelne nie będą odczytywane.

4. Po Mszy świętej w zakrystii do odbioru nowy numer Pielgrzyma.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i sobota miesiąca. W piątek od godziny 15.30 spowiedź dla dzieci przyjętych do I Komunii św. i kandydatów do bierzmowania. Obecność kandydatów do bierzmowania z klasy VII i VIII już na Mszy świętej obowiązkowa.

6.  W sobotę pół godziny przed wieczorną Mszą święta różaniec Róż Matek.

7. Tydzień temu odbyło się liczenie wiernych na 2250 osób w kościele było 675 osoby (285 mężczyzn i 390 kobiet) a do Komunii świętej przystąpiło 390 osoby (140 mężczyzn i 250 kobiet)

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

       Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

                                                         Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać  na konto parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.

Na powyższe konto można także wpłacać ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej, opata za intencję mszalną w dniu... itp.  Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.

                                                                        

                                                                         Z góry dziękuję za  wszelkie ofiary.

                                                                         Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 30.10.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże dla ++Franciszka Słomińskiego w 26 rocznicę śmierci oraz w intencji wiadomej Panu Bogu i za dusze  w czyśćcu cierpiące

                     K/za ++Edmunda Buczkowskiego, jego rodziców, rodzeństwo i dusze   w czyśćcu cierpiące

Wtorek 31.10.2023 r.

Godz. 17.00  P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Tadeusza i córkę Wioletę z okazji imienin

                      K/za v++ męża i ojca Wacława, córkę i siostrę Magdalenę, braci Jana, Klemensa i Sylwestra

Środa 01.11.2023 r

Godz. 8.30 P/o Miłosierdzie Boże dla ++ Elżbiety i Zygmunta Pek, Antoniego Pastwa, Janusza Bober, dziadków z obojga stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

                   G/o Miłosierdzie Boże dla ++ Heleny Datta ze wspomnieniem Krystyny i Leona Arendt

Godz. 11.00  P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ rodziców Janinę i Tadeusza oraz ++ z rodziny Gajewskich, Baska, Klaczyńskich i Szuta

                     K/dziękując za otrzymane łaski Panu Bogu a Matce Bożej za opiekę z prośbą o dalsze dla brata Krzysztofa z okazji urodzin

                    G/ o Miłosierdzie Boże dla + Józef Arndt w rocznicę śmierci

CMENTARZ  Godz. 13.00  P-G/ ++ z wypominek i w minionym roku 

CZWARTEK 02.11.2023 r.

Godz. 10.00 P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ z wypominek           

Godz. 11.00  G/ o Miłosierdzie Boże dla ++ ks. Tadeusza Rogatkę, ks. Adolfa Sowę,  + ks. Henryka Kaźmierczaka, ks. Jana Lichosyta i ++ z rodziny

Godz. 17.00  P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++Hilarego rodziców Józefa i Franciszkę, Leona i Martę, brata Jana Konrada i Annę Wrońskich

                       K/za + Waldemara Zimowskiego w 2,5 miesiąca po śmierci- intencja ks. Kanonika

Piątek 03.11.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Dariusza, Bernarda, Gerarda, Helenę, rodziców, teściów i wszystkich krewnych

                    G / z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze

Sobota 04.11.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla rodziców Bronisławę i Antoniego, rodzeństwo Elżbietę, Jana i Zygmunta

                     K/za + Franciszka Narlocha – 1 int. od sąsiadów z ulic Lipowej i Dębowej   

NIEDZIELA 05.11.2023 r.

Godz. 8.30  P/ o Miłosierdzie Boże dla ++z Róż Ojców

Godz. 11.00  P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze o  opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Danuty i Marka Kamińskich z oraz całej rodziny z okazji 49 rocznicy ślubu

                       K/o łaskę nieba dla + syna i brata Roberta Mahlika z okazji kolejnych urodzin

Godz. 16.00 P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ Józefa, Jadwigi, Tomasza, Danuty i Stanisława Kaszubowskich

UWAGA: 

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt  – 501 540 808  lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

Źródło: parafialubiana.pl

Najnowsze artykuły

Oferta pracy sezonowej
14.06.2024 (0 komentarzy)
Koncert charytatywny w Lipuszu
12.06.2024 (0 komentarzy)
Festyn szkolny „Miłota na Kaszëbach”
12.06.2024 (0 komentarzy)
Wyniki wyborów do Parlamentu Europe...
10.06.2024 (0 komentarzy)
Komentarze

30.10.2023, 13:33 Mieszkaniec 188.147.***.*** -
0
Niech ksiadz się nie dziwi że tak mało ludzi chodzi do kościoła, jakoś w kościerzynie podobno coraz więcej przybywa a u nas ubywa

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2024 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE