Ogłoszenia parafialne 19.11.2023


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Kamil Pek


⛪🙏Msze święte w naszym kościele są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.00 a w niedziele i święta o godz. 8.30, 11.00 i 16.00 w intencjach wcześniej zamówionych. Bardzo proszę o zapoznanie się z intencjami wywieszonymi w gablocie lub na stronie internetowej naszej parafii.


OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

 

 

XXXIII Niedziela Zwykła - 19.11.2023r.

 

1. Dzisiaj w ramach Niedzieli Modlitw   o Powołania gościmy w naszą parafię kleryka 3 roku naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. W trakcie niedzielnych Mszy świętych dzieli się z nami świadectwem i zbiorą kolektę na rzecz seminarium, Po Mszy świętej o godz. 11.00, spotkają się w kościele z naszą młodzieżą. Obecność kandydatów do bierzmowania obowiązkowa.

2. W dzisiejszą niedzielę przed kościołem ogólnopolska zbiórka do puszek na fundację „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. W tym roku zbieramy ofiary dla chrześcijan w Ziemi Świętej, Libii i Syrii.. Z racji okrutnej wojny bardzo prosimy o wsparcie tej zbiórki szczególnymi ofiarami. Zebrane pieniądze zostaną przekazane przez fundację „Pomoc kościołowi w potrzebie” do do kościołów w tych krajach.

3. Za 2 tygodnie rozpoczynamy w kościele okres Adwentu. Wzorem lat ubiegłych, będą do nabycia świece wigilijne i opłatki. Sprzedaż świec jest akcją ekumeniczną prowadzoną przez kościół katolicki, kościoły protestanckie i prawosławne w Polsce. Ofiara za świece jest dowolna, nie mniejsza jednak jak 10 zł. za sztukę. Ze sprzedaży świec dochód przeznaczony jest na pomoc dla najbiedniejszych dzieci w naszym kraju. Ponieważ w tym roku Adwent jest bardzo krótki, świece i opłatki można będzie nabywać już od jutra w zakrystii Kościoła oraz w sklepach u Państwa Peplińskich, w markecie „Lewiatan” i naszej APTECE. Zachęcam, aby w każdym domu, na wigilijnym stole paliłaby się ta świeca. Zapalmy też tę świecę na grobach naszych najbliższych, niech będzie ona dowodem naszej pamięci łączności z nimi w czasie świat.

4. Proszę po Mszy św. odbierać perz dzieci z klasy II materiały katechetyczne do pracy w domu z rodzicami.

5. W imieniu rodziców Marii i Grzegorza, którzy 11 lat temu stracili starszego syna Szczepana, dzisiaj boleją nad śmiertelną chorobą drugiego syna Damiana (lat 28), zwracamy się z prośbą o pomoc w sfinansowaniu leczenia, które może uratować mu życie. Na pierwszy etap leczenia potrzebna jest kwota około 200 tysięcy zł. W przyszłą niedzielę 26 listopada po każdej mszy św. rodzina przed kościołem będzie zbierała ofiary, prosząc o wsparcie, za co już teraz serdeczne dziękują. Bóg zapłać.

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

       Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

                                                         Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

Wszelkie ofiary na rzecz parafii można wpłacać  na konto parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego                         

83-407 Łubiana ul. Kościelna 6

BGŻ Kościerzyna - 84 2030 0045 1110 0000 0190 4740 z dopiskiem - na cele kultu religijnego.

Na powyższe konto można także wpłacać ofiary na rzecz parafii w dopisku na który cel je deklarujemy np. na cele kultu religijnego - na pokrycie kosztów instalacji fotowoltanicznej, opata za intencję mszalną w dniu... itp.  Wpłacone kwoty mogą być odpisane od rocznego podatku.

                                                                        

                                                                         Z góry dziękuję za  wszelkie ofiary.

                                                                         Bóg zapłać - Wasz Proboszcz Ks. Mieczysław Gajewski

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 20.11.2023 r.

Godz. 17.00 P/ za +Teresę Troka w 1 rocznicę śmierci ze wspomnieniem taty Leona

                      K/za ++ Teofila, Anielę, Szymona, Katarzynę, Adama, Józefę Lucynę, Apolonię, Mariannę Adama i Stanisława

                       

Wtorek 21.11.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla +Tadeusza Maszk- „3 intencja od ul. Osiedlowej 4 

                       K/za ++ Franciszka, Apolonię, Sylwestra, Leokadię Witolda i Alicję

Godz. 17.30 P/ za + Sławomira Aleksandrzaka – intencja od działu zdobniczego

                                 

Środa 22.11.2023 r

Godz. 17.00  P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla +wujka Mariana w kolejną rocznicę śmierci                            

                       K/za + Elżbietę Łangowską- intencja od 1 Róży Matek

                   

CZWARTEK 23.11.2023 r.

Godz. 17.00  P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++Marii, Bogdana ze wspomnieniem siostry Izoldy

                        K/za + + z rodziny Piotrowskich, Sylwestra, teściową Józefę i teścia  Jana

Godz. 17.30 P/ za + Franciszka Narlocha – intencja od uczestników pogrzebu

 

Piątek 24.11.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Hani Żbikowskiej , Patryka, Grzegorza oraz rodziców i teściów,

                     K / za + Sławomira Aleksandrzaka – 4 intencja od sąsiadów Osiedlowej 10 i Kościerskiej 3

                                    

Sobota 25.11.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Hildegardę Nakielską ze wspomnieniem dziadków z obojga stron, Ireny i wujka Mariana

                     K / za + Franciszka Narlocha – 3 intencja od sąsiadów z ulicy Lipowej i Dębowej

           

NIEDZIELA 26.11.2023 r.

Godz. 8.30    P/ o Miłosierdzie Boże dla ++żony Władysławy, syna Tomasza, siostry Jadwigę, Zofię, Ludwikę, braci Bronisława, Franciszka, Stanisława, Leona, rodziców i dziadków z obojga stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 11.00 P/o Miłosierdzie Boże dla ++ rodziców Zofię i Jana z okazji urodzin, ze wspomnieniem syna Mateusza oraz dziadków Helenę, Piotra, Józefę i Marcelego

                       K/ za + Bernarda Skibę j za dusze w czyśćcu cierpiące

 Godz. 16.00 P/ o radość nieba i Miłosierdzie Boże dla ++ Gerarda w 3 rocznicę śmierci, Helenę, wszystkich krewnych i za dusze w czyśćcu cierpiące

UWAGA: 

W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt  – 501 540 808  lub plubiana@diecezja-pelplin.pl

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto Millennium 11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

Źródło: parafialubiana.pl

Najnowsze artykuły

Oferta pracy sezonowej
14.06.2024 (0 komentarzy)
Koncert charytatywny w Lipuszu
12.06.2024 (0 komentarzy)
Festyn szkolny „Miłota na Kaszëbach”
12.06.2024 (0 komentarzy)
Wyniki wyborów do Parlamentu Europe...
10.06.2024 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2024 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE