Walne Zebranie KS Łubiana


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Internet + Własne


Zarząd Klubu Sportowego Łubiana zaprasza członków, zawodników, sympatyków i zainteresowane osoby na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 6 sierpnia 2018 roku o godzinie 19 w Centrum Kultury i Sportu w Łubianie (stary dworzec) ul. Kolejowa.


Proponowany porządek Walnego Zebrania:

1. Otwarcie i sprawdzenie ważności zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania przy podejmowaniu uchwał, a tym samym w sprawach wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Klubu za pierwsze półrocze 2018 roku.

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności za pierwsze półrocze 2018 roku.

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z badania działalności Zarządu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Klubu za pierwsze półrocze.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu.

11. Dyskusja nad powołaniem nowych sekcji KS łubiana.

12. Przyjęcie nowych członków.

13. Przedstawienie propozycji zmiany w statucie.

14. Głosowanie nad przyjęciem nowego statutu.

15. Wybór Zarządu KS Łubiana.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie zebrania.

Najnowsze artykuły

Ogłoszenia parafialne 26.06.2022
26.06.2022 (0 komentarzy)
Spotkanie integracyjne.
24.06.2022 (0 komentarzy)
UWAGA! Smoła na drodze
24.06.2022 (0 komentarzy)
Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022
23.06.2022 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2022 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE