Stypendia szkolne 2018


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Internet


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne. Formularze wniosku są do pobrania w tut. Ośrodku (budynek „B”) lub na stronie BIP GOPS Kościerzyna. Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące dochodów za miesiąc VIII 2018r. Dokumenty należy składać w terminie od dnia 03.09.2018r. do dnia 17.09.2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie (pokój nr 8).


Podstawowym warunkiem uzyskania stypendium szkolnego jest dochód niższy niż kryterium dochodowe, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 1058),  które w roku bieżącym wynosi 514,00zł netto na 1 osobę w rodzinie. Dodatkowo w rodzinie powinny istnieć przynajmniej 2 z kilku przesłanek do uzyskania pomocy, określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe.
 
Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych w ramach planu nauczania oraz udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:
  1. zajęć wyrównawczych,
  2. nauki języków obcych,
  3. rozwijających zainteresowania ucznia - zajęcia sportowe, artystyczne,
  4. opłat pobytu w tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe.
 2. zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności:
  1. podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów,
  2. tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe, programy multimedialne,
  3. przyborów szkolnych: piórnik, zeszyty, długopisy, ołówki, kredki, temperówki, farbki, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, nożyczki, taśmy klejące, korektory, przybory geometryczne, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfikacją szkół,
  4. tornistrów, toreb lub plecaków szkolnych,
  5. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego ( po 1 na półrocze) tj.:
   1. - dres sportowy ( bluza i spodnie dresowe),
   2. - spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry,
  6. obuwie sportowe ( po 1 parze na półrocze):
   1. - adidasy lub halówki lub tenisówki,
  7. strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek wymagane na zajęcia wychowania fizycznego realizowane na basenie ( po 1 sztuce/parze na półrocze),
  8. papier, tusz do drukarki, pendrive, płyty CD i DVD
  9. pokrycie kosztu abonamentu internetowego ( od września do czerwca, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- za okres od października do czerwca),
  10. biurko do nauki, krzesło do biurka.
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadpodstawowych oraz kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności:
  1. dojazd do szkół środkami komunikacji publicznej,
  2. zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT wystawionych imiennie na wnioskodawcę,
 • rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę,
 • imiennych biletów miesięcznych wystawionych na ucznia,
 • dowodów wpłaty bądź pisemnych oświadczeń wystawionych przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia- w przypadku formy pomocy rzeczowej przewidzianej w punkcie 1 oraz 3b.

Data wystawienia dokumentu, o którym mowa powyżej, powinna zawierać się w okresach:

 • od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia w trakcie realizacji stypendium za okres wrzesień – grudzień
 • od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w trakcie realizacji stypendium za okres styczeń- czerwiec, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających zakup podręczników szkolnych, które podlegają całkowitej lub częściowej refundacji za dany rok szkolny, za stypendia przyznane w okresie wrzesień – czerwiec.

Powyższe dokumenty należy przedstawić w ORYGINALE.

Osoba upoważniona do kontaktu - Katarzyna Szulfert tel. 58 686-65-57

Źródło: Urząd Gminy Kościerzyna

Najnowsze artykuły

Ogłoszenia parafialne 26.06.2022
26.06.2022 (0 komentarzy)
Spotkanie integracyjne.
24.06.2022 (0 komentarzy)
UWAGA! Smoła na drodze
24.06.2022 (0 komentarzy)
Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022
23.06.2022 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2022 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE