Wnioski o bon energetyczny – gdzie i jak je złożyć?


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: Urząd Gminy Kościerzyna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż od dnia 1 sierpnia do  nieprzekraczalnego terminu 30 września 2024 r. będzie przyjmował wnioski na wypłatę nowego świadczenia jakim jest Bon Energetyczny.

Jest to świadczenie pieniężne jednorazowe, przysługujące gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 323 i 858)  za 2023r., nie przekraczała kwoty 2500 zł, oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku.


Uwaga, rolnicy!

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych  dochodem są także te uzyskane z gospodarstwa rolnego. Oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a więc „za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Prosimy do wniosku dołączyć zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy.

W związku z tym, iż przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, które jest ogłaszany pod koniec września za rok poprzedni wnioski w przypadku rolników będą rozpatrywane po w/w obwieszczeniu.  

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wyższej wysokości:
600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

 Jak złożyć wniosek:

1. elektronicznie – przez platformę ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: kxlv779y9r lub za pomocą portalu usługowo-informacyjnego Emp@tia.

Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisem osobistym.

2. osobiście przez wnioskodawcę (w wersji papierowej) –  w budynku B – GOPS w Kościerzynie biuro nr 6 – I piętro, ul. Strzelecka 9 w godzinach:
poniedziałek: 8.00 – 13.00
wtorek: 7.30-13.00
środa:  8.00 – 17.00
czwartek: 8.00-13.00
piątek: 8.00 – 13.00

3. listownie przesyłając wniosek na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna- z dopiskiem – Bon Energetyczny.

Bardzo prosimy nie wysyłać nam z prywatnych adresów e-mail zdjęć wniosków o w/w świadczenie (nie będą rozpatrywane).

Osoby aplikujące o dodatek proszone są o dostosowanie się do godzin przyjmowania wniosków oraz uważne ich przeczytanie (dochody GOPS pozyskuje we własnym zakresie z udostępnionych Urzędnikom systemów informatycznych) i załączenie podpisanej klauzuli RODO.

Załączniki do pobrania:

Wzor_wniosku_bon_energetyczny_2024_r

Klauzula-RODO

Źródło: Urząd Gminy Kościerzyna

Najnowsze artykuły

Szukam opiekunki do starszej pani.
22.07.2024 (0 komentarzy)
Czyja zguba?
22.07.2024 (0 komentarzy)
Ogłoszenia parafialne 21.07.2024
21.07.2024 (0 komentarzy)
Odbiór śmieci w nadchodzącym tygodniu
21.07.2024 (0 komentarzy)
Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz

-


© 2013 - 2024 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE