Dotacje na wymianę źródła ogrzewania


Udostępnij:
Oceń: 0

Źródło ilustracji: internet


W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku dla jednostek samorządu terytorialnego konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w roku 2018, zwracamy się do osób zainteresowanych dofinansowaniem, aby w terminie do 20 kwietnia składali pisemne wnioski wyrażające chęć skorzystania z dofinansowania w roku 2018.


Informujemy, że dotację mogą otrzymać wnioskodawcy posiadający nieruchomości położone na terenie gminy Kościerzyna.
Zakres możliwego dofinansowania obejmuje:
a) likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą).

Kwota dotacji dla danego źródła ciepła, wynosi nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych jego modernizacji i uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu oraz od liczby zainteresowanych, którzy chcą skorzystać z dofinansowania.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:
a) kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
- 5.000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
- 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
b) pompy ciepła – 10.000 zł na jedno źródło ciepła.

Wnioski o dofinansowanie należy kierować listownie na adres Urzędu Gminy w Kościerzynie /ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna/ lub składać w biurze obsługi mieszkańców urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2018 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
a) dokumentację i nadzór techniczny,
b) demontaż istniejącego źródła ciepła,
c) zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem ,
d) wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.
 
UWAGA !!!
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest obowiązek zlikwidowania pieca na węgiel lub koks. 
Dofinansowanie nie obejmuje nowo budowanych budynków.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania oraz niskiej emisji zamieszczone są na stronie Urzędu Gminy Kościerzyna: http://koscierzyna.pl/home/Ochrona-srodowiska/Niska-emisja.
Szczegóły dotyczące dofinansowania można również uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna, Budynek C, pok. 1B – Pan Krzysztof Lisakowski oraz Pani Monika Lehmann, tel. 586865980; tel. kom. 609138132.

Źródło: UG Kościerzyna

Popularne artykuły

Przerwa w pracy kiosku oraz poczty
Ogłoszenia parafialne 06.09.2020
Dziad swoje, baba swoje 
PiS połączy Miasto i Gminę Kościerzyna? Część II.

Komentarze

Regulamin komentarzy - kliknij, aby rozwinąć

1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie blokadą możliwości dodawania komentarzy.


Dodaj nowy komentarz© 2013 - 2020 Sołectwo Łubiana

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.
WAŻNE