Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne

2

Źródło: Internet


Szanowni Mieszkańcy.

Trzeci raz już przypominam, że jeszcze tylko do piątku, 08.03.2019 r., do godziny 14:00 jest możliwość zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu geodezyjnego Łubiana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, pokój nr 4.

Dlaczego to takie ważne? Chicby dlatego, że nagle może się oazać, że zniknie nam jedna z dróg dojazdowych do naszych domostw. 

Ja osobiście byłem dziś w urzędzie sprawdzić 2 działki i.....


Ku mojemu zdziwieniu w wyłożonym projekcie znalazłem zmianę jednej działki, będącej obecnie fragmentem drogi wewnęntrznej na działkę mieszkaniowo-usługową. Oczywiście złożę stosowną uwagę do Wójta w tej sprawie i mam nadzieję, że zostanie ona pozytywnie rozpatrzona przez Wójta i zatwierdzona przez Radę Gminy.

Każdy z nas musi "pilnować" swojego interesu i w terminie reagować, gdyż po uchwaleniu już gotowego planu zmiany nie są takie proste i oczywiste.

A jak złożyć ewentualne uwagi?

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Kościerzyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2019 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mailowy: ug@koscierzyna.pl

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Marcin Żurek

Źródło: UG Kościerzyna

 


Podziel się artykułem z innymi!!

Popularne artykuły

Plakaty wyborcze.
Pomóżmy Robertowi stanąć na nogi!
Wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Łubiana
AED już (prawie) jest

Komentarze

Regulamin komentarzy


1.1. Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.

1.2. Dodając komentarz ponosisz pełną odpowiedzalność za jego treść.

2.1. Stosujemy zasady poprawnej polszczyzny.

2.2. Nie piszemy całych zdań wielkimi literami.

3.1. Nie używamy wulgaryzmów.

3.2. Nie obrażamy osób publicznych oraz osób niepublicznych.

4.1. Nie zamieszczamy treści niezgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

4.2. Nie zamieszczamy danych osobowych (imię, nazwisko) osób niepublicznych, dotyczących osób trzecich (osób których nie dotyczy artykuł), prywatnych: adresów mailowych, adresów, numerów telefonów, numerów gadu-gadu, skype itd.

5. Ponadto nie zamieszczamy komentarzy: propagujących alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), propagujących środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego), zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).

6. Wszelkie komentarze i opinie użytkowników zamieszczone na stronach portalu solectwolubiana.pl stanowią własność ich autorów. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za te komentarze i opinie, a także nie może być z nimi utożsamiany.

7. Nie przestrzeganie regulaminu karane będzie banem.


Dodaj nowy komentarz


Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.